Kan je kinderopvang in buitenland ook fiscaal aftrekken?

Opvang van kinderen tot 12 jaar. Dat kent u inmiddels. Daar waar vroeger de grens op 3 jaar lag, zijn thans alle uitgaven m.b.t. de opvang van kinderen tot 12 jaar aftrekbaar. Concreet heeft dit dus betrekking op de kosten van naschoolse opvang, opvang in de schoolvakanties, de deelname aan een kamp van de sportclub of de jeugdvereniging, enz.

Opmerking: Het lidgeld van sportclubs en jeugdverenigingen telt niet mee.

Ook in het buitenland? Jawel! Europa had nl. bezwaren gemaakt tegen het feit dat het moest gaan om kinderoppaskosten in België. De wetgeving werd aangepast en de fiscus heeft daarvan gebruik gemaakt om een nieuw modelattest ter beschikking te stellen dat gebruikt kan worden om de uitgaven te bewijzen (circulaire van 12 mei 2009).