Kan je met vennootschap zelf voor BTW schuld verantwoordelijk zijn?

Opletten met achterstand BTW van uw vennootschap

In bepaalde gevallen kunt u als bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap persoonlijk aangesproken worden om de achterstallige BTW van uw vennootschap te voldoen. Het hoogste rechtscollege in België heeft onlangs verduidelijkt wanneer en in welke mate dat precies kan.

Wanneer kan de BTW bij u persoonlijk komen aankloppen?

·       BTW-achterstand ten aanzien van BTW zelf of ten aanzien van boetes/interesten

·       Betalingsachterstand moet zijn oorzaak vinden bij u als bestuurder. U moet als bestuurder/zaakvoerder dus een fout begaan hebben. Let wel, hier is ook een wettelijk vermoeden ingebouwd dat stelt dat een herhaalde niet-betaling sowieso een fout uitmaakt (tegenbewijs kan wel geleverd worden door de BTW-plichtige)

·       Alleen de bestuurders die belast zijn met de dagelijkse leiding kunnen aangesproken worden

·       Zodra uw fout vaststaat, kan de BTW-administratie bij u persoonlijk het volledige openstaande bedrag komen invorderen

Hoe een dagvaarding vermijden?

·       Probeer een afbetalingsplan te bekomen: u kunt uw goede aantonen door een eerste substantiële aanbetaling te doen

·       Betaal tijdig de BTW-schuld van BTW-aangiftes die nog moeten ingediend worden. Zo kan uw BTW-schuld niet verder oplopen.

Tip

Vraag de BTW-administratie de betalingen eerst aan te rekenen op het openstaande bedrag aan BTW en daarna op de boetes en interesten.