Keer eens auteursrecht uit vanuit je vennootschap?

U heeft waarschijnlijk wel al eens vernomen dat het toekennen van auteursrechten via uw vennootschap een fiscaal gunstige vergoeding uitmaakt. Maar onder welke voorwaarden kan u nu effectief gebruik maken van deze vergoeding als bedrijfsleider?

Auteursrechten. De ontwerper van een creatieve prestatie (auteur) is vrij om de auteursrechtelijk beschermde werken te gebruiken, te exploiteren of te verkopen. Binnen vennootschappen gaan bedrijfsleiders vaak creatieve prestaties gaan verwezenlijken (bv. het ontwerpen van een logo, schrijven teksten, ontwikkelen programma’s, etc.) die dan door de vennootschap worden gebruikt. De auteur (bedrijfsleider) kan hiervoor een auteursvergoeding ontvangen vanwege die vennootschap.

Roerende inkomen. Auteursvergoedingen worden aanzien als roerende inkomsten waardoor deze slechts beperkt belastbaar zijn. Roerende inkomsten uit auteursrechten zijn namelijk onderworpen aan 15% roerende voorheffing tot het bedrag van 62.090 euro (bedrag inkomstenjaar 2020).

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om rekening te houden met een forfaitaire kostenaftrek.

Auteursvergoeding Forfaitaire kostenaftrek
< 16.560 euro 50%
16.560 euro – 33.110 euro 25%
> 33.110 euro Geen kostenaftrek

Voorbeeld. Auteursvergoeding van 15.000 euro – 7.500 euro (zijnde kostenaftrek 50%) = 7.500 euro*15% roerende voorheffing= 1.125 euro roerende voorheffing. Dus van een auteursvergoeding van 15.000 euro, houdt de bedrijfsleider 13.875 euro netto over.

Voorwaarden. Er is al heel wat inkt gevloeid over het toekennen van een auteursvergoeding aan een bedrijfsleider door de vennootschap en het toepassen van de voordelige roerende voorheffing. In diverse rulings heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen de grootte van de vergoeding afhankelijk gesteld aan een aantal terugkerende voorwaarden. Uiteraard betekend het afwijken van deze voorwaarden niet noodzakelijk dat u als bedrijfsleider niet kan genieten van het voordelige tarief.  Vier voorwaarden zijn vaak terugkerend, namelijk:

  1. Maximale vergoeding aan de bedrijfsleider.

o    De auteursvergoeding die de bedrijfsleider ontvangt mag niet meer bedragen dan 50% van het bedrijfsresultaat (voor belasting en voor toekenning vergoeding) van de onderneming. De auteursvergoeding mag daarentegen wel niet minder dan 5% van de netto-omzet, gecreëerd uit de auteursrechtelijke beschermde werken, bedragen.

  1. Rekening houden met andere vergoedingen.

o    Als er binnen de vennootschap ook auteursrechten worden toegekend aan werknemers, zelfstandige onderaannemers of anderen, mag de vergoeding van de bedrijfsleider niet meer dan het dubbel van de gemiddelde vergoeding bedragen.

o    Voorbeeld. Een werknemer van een BV ontvangt een jaarlijkse auteursvergoeding van 15.000 euro, daar waar een freelancer jaarlijks een auteursvergoeding van 10.000 euro ontvangt en andere een vergoeding van 5.000 euro. Dit veronderstelt dat de vergoeding van de bedrijfsleider (los van alle andere voorwaarden) niet meer dan 20.000 euro op jaarbasis mag bedragen.

  1. Minimale bezoldiging.

o    Opdat de bedrijfsleider aanspraak kan maken op een auteursvergoeding, moet hij een minimale bezoldiging van 45.000 euro (op jaarbasis) ontvangen van de vennootschap.

o    Opmerking. Als de bedrijfsleider deze minimale bezoldiging van de vennootschap niet ontvangt, betekent dit niet dat hij/zij geen auteursvergoeding kan ontvangen. Doch zal de auteursvergoeding tot 5% van de netto-omzet, gecreëerd door uit de auteursrechtelijk beschermde werken, worden gereduceerd.

  1. Geen vermindering bezoldiging.

o    De bezoldiging van de bedrijfsleider mag niet worden gereduceerd, tenzij blijkt dat de prestaties van de bedrijfsleider worden aangetast door het uitvoeren van auteursrechtelijke werken.

Het toekennen van een auteursvergoeding kan fiscaal voordelig zijn, maar dan dienen wel de juiste spelregels te worden gehanteerd.