KINDERBIJSLAG : nieuwe regeling

160 euro voor elk Vlaams kind

 

De Vlaamse regering heeft een akkoord gesloten over de nieuwe Vlaamse kinderbijslag. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

 

Voor de kinderen die vanaf januari 2019 gelden, komt er een nieuw kinderbijslagsysteem. De Vlaamse regering heeft daar een akkoord over. Voor kinderen die daarvoor geboren zijn, blijft de oude regeling van kracht.

Elk nieuw kind krijgt als startbedrag een eenmalige premie van 1.100 euro. Die premie vervangt de bestaande geboortepremie.

 

1.100
Elke nieuwgeboren baby krijgt eenmalig 1.100 euro, die de geboortepremie vervangt. Daarbovenop komt maandelijks 160 euro.
Daarnaast heeft elk kind recht op een maandelijks basisbedrag van 160 euro per kind. Het bedrag stijgt dus niet meer zoals vandaag afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijd van het kind. Concreet betekent dat dat gezinnen met een of twee kinderen in de toekomst meer kinderbijslag zullen krijgen dan in het huidige systeem. Gezinnen met drie of meer kinderen zullen minder kinderbijslag krijgen – als je enkel het maandelijkse bedrag in rekening neemt.

 

Pleegkinderen

Er komt wel nog een reeks sociale toeslagen. Als het inkomen van de ouders lager ligt dan 29.000 euro, geldt voor de eerste twee kinderen een toeslag van 50 euro per maand per kind. Vanaf het derde kind gaat het om 80 euro.  Voor gezinnen met drie kinderen wiens inkomen tussen de 29.000 en de 60.000 euro ligt, geldt ook een extra sociale toeslag van 60 euro. Zo wil de Vlaamse regering vermijden dat grotere gezinnen met hun inkomen de opvoedingskost moeilijker kunnen dragen.

Kleuterklas

De Vlaamse regering integreert tot slot ook de schooltoelages in het systeem van de kinderbijslag. Die bestaat uit twee delen. Elk kind krijgt een participatietoeslag. Het gaat om een jaarlijks bedrag. In de eerste en tweede kleuterklas gaat het om 150 euro. In de lagere school gaaat het om 35 euro per jaar, in de middelbare school om 50 euro per jaar en vanaf 18 jaar om 60 euro per jaar.

Daarnaast komt er ook selectieve participatietoeslag. Die toeslag vervangt de huidige schooltoelage, die afhankelijk is van de gezinsgrootte en het inkomen van de ouders. In de toekomst bedraagt die toeslag 98 euro voor kinderen van 3 tot en met 5, 194 euro voor kinderen van 6 tot en met 12 en 630 euro voor kinderen tussen 12 en 18 jaar.