Kindergeld voortaan ook voor zelfstandige

Vanaf midden 2014 krijgen kinderen van zelfstandigen evenveel kinderbijslag als kinderen van gewone werknemers en ambtenaren. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist. Als gevolg van de gelijkschakeling zien zelfstandigen de toeslag voor het eerste kind stijgen van 84 naar 90 euro per maand.

 

Zelfstandigen krijgen binnenkort evenveel kinderbijslag als gewone werknemers.
‘Een historische stap’, zegt minister voor Zelfstandigen Sabine Laruelle (MR).


I
n ons land krijgen in totaal 2,7 miljoen kinderen kinderbijslag. 208.000 van hen zijn het kind van een zelfstandige en ze zijn verdeeld over 112.000 gezinnen.


‘Binnenkort is er geen verschil meer tussen wat het kind van een zelfstandige en wat het kind van een werknemer krijgt’, zegt minister voor Zelfstandigen Sabine Laruelle (MR). ‘Dit is een historische stap.’

De gelijkschakeling kost 24 miljoen euro. De ingreep, die nog groen licht moet krijgen van het parlement, treedt op 30 juni in werking. Op 1 juli 2014 worden de gemeenschappen bevoegd voor het uitbetalen van de kinderbijslag. Daardoor wordt 6,4 miljard euro overgeheveld van de federale staat naar de regio’s.

In het regeerakkoord was de gelijkschakeling opgenomen als voorwaarde om de kinderbijslag te regionaliseren.

Administratieve vereenvoudiging

De eenmaking zorgt ervoor dat zelfstandigen en werknemers eindelijk gelijk zijn voor de wet.

 

Ook komt er een administratieve vereenvoudiging. In plaats van vier verschillende kinderbijslagstelsels met aparte uitbetalingsinstellingen, komt er vanaf 1 juli een eengemaakt stelsel.

 

Dat betekent dat niet langer de sociale verzekeringsfondsen maar wel de kinderbijslagfondsen de kinderbijslag van de zelfstanden uitbetalen. De Rijksdienst voor Kinderbijslag zal het nieuwe eengemaakte stelsel beheren.

 

De zelfstandigen reageren tevreden. ‘De eenmaking zorgt ervoor dat zelfstandigen en werknemers eindelijk gelijk zijn voor de wet.
Bovendien zullen zelfstandigen die een faillissementsuitkering krijgen, binnenkort ook recht hebben op een sociale toeslag voor hun kinderen. Tot op vandaag was dit voorbehouden aan langdurig werklozen.