Kosten gebouw voortaan niet zo maar aftrekbaar

kosten gebouw niet altijd aftrekbaar.pdf

De fiscus heeft recent een interne richtlijn uitgevaardigd waarin wordt gevraagd om alle vennootschappen te controleren die onroerend goed bezitten dat volledig of gedeeltelijk privématig wordt aangewend.
Het zou daarbij zonder belang zijn of dit privégebruik al dan niet als een voordeel alle aard wordt aangegeven of dat er een correcte huur wordt betaald aan de vennootschap. Zowel de aftrek van gemaakte kosten (brandverzekering, onderhoud,… maar ook interestlasten) als de afschrijvingen op het gebouw zouden worden geweigerd. Op welke gronden de fiscus zich baseert om dit “nieuwe” standpunt te verdedigen is ons niet geheel duidelijk.

lees meer in pdf