Levensverzekering : soms geen cadeau !

De ver­ze­ke­raar Ge­ne­ra­li Bel­gi­um pakte on­langs uit met het nieuws dat hij suc­ces­sie­plan­ning mak­ke­lij­ker maakt voor nieu­we ge­zins­ty­pes. In es­sen­tie gaat het om ge­zin­nen waar­bij de part­ners sa­men­wo­nen zon­der ge­huwd te zijn: kop­pels die fei­te­lijk sa­men­wo­nen, wet­te­lijk sa­men­wo­nen of on­ge­huw­de ho­le­bi­kop­pels. Bij hen gaat het ver­mo­gen bij het over­lij­den van een van de part­ners niet au­to­ma­tisch naar de over­le­ven­de part­ner.

Lees meer