Luxemburg: is dat ook een belastingparadijs?

Betalingen aan belastingparadijs aangeven. Heeft uw vennootschap in een boekjaar (on)rechtstreeks minstens € 100.000 betaald aan personen in een ‘belastingparadijs’, dan moet zij – op straffe van niet-aftrekbaarheid – die betalingen aangeven via het zgn. formulier 275F, te voegen bij de aangifte vennootschapsbelasting (art. 307, §1, lid 5-8 WIB 92) . Verder moet u ook bewijzen dat de betalingen te maken hebben met ‘echte’ transacties (art. 198, §1, 10° WIB 92) .

 

Belastingparadijs? Een belastingparadijs is een land dat ofwel op een specifieke Belgische lijst staat (art. 179 KB/WIB 92)ofwel voorkomt op een OESO-lijst van landen die onvoldoende fiscale gegevens uitwisselen met andere landen. Wanneer een land op die OESO-lijst staat gedurende het volledige belastbare tijdperk waarin de betalingen plaatsvinden, moet dat formulier dus ook ingevuld worden.

Luxemburg is van de OESO-lijst geschrapt! Die OESO-lijst wordt immers soms aangepast en dat is n.a.v. het ‘Mondiaal Forum’ van eind oktober 2015 ook gebeurd. Het gevolg daarvan is dat Luxemburg sindsdien van die OESO-lijst geschrapt is. Dat is goed nieuws,want daaruit volgt dat voor betalingen aan personen of bedrijven in Luxemburg vanaf boekjaar 2015 die speciale aangifteplicht niet meer geldt.

 

 

Indien uw vennootschap in 2015 voor minstens € 100.000 betaalde in Luxemburg, vervalt de aangifteplicht voor die betalingen. Luxemburg is immers geschrapt van de OESO-lijst met belastingparadijzen!