Maaltijdcheques zijn langer geldig

Werkgevers kunnen aan hun personeel allerlei extra voordelen toekennen in de vorm van o.m. maaltijd-, sport- en cultuur-, en ecocheques. Ook bestuurders kunnen die van hun vennootschap toegekend krijgen. In principe is de geldigheidsduur van voornoemde cheques beperkt, maar in strijd tegen de Coronacrisis wordt daarvan afgeweken.

Maaltijdcheques

Maaltijdcheques die voldoen aan een aantal voorwaarden worden op fiscaal en sociaal vlak niet als loon beschouwd, zowel voor de begunstigde als voor diegene die ze toekent. De maximale waarde van een maaltijdcheque kan 8 euro bedragen. Zowel de werkgever als de werknemer betalen mee aan de maaltijdcheque. De werkgeversbijdrage mag maximaal 6,91 euro bijdragen, terwijl de werknemer minimaal 1,09 euro per maaltijdcheque moet betalen. Een vennootschap kan ook aan haar bestuurder maaltijdcheques toekennen. Echter, indien een vennootschap personeel heeft en die krijgen geen maaltijdcheques, dan heeft de bestuurder van de vennootschap ook geen recht op maaltijdcheques. Daarenboven mag het bedrag aan maaltijdcheques voor de bestuurder niet hoger zijn dan wat de werknemers krijgen.

Voorwaarden

De voorwaarden opdat maaltijdcheques zijn vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen zijn o.m.

  • dat de maaltijdcheques op naam worden uitgereikt,
  • en dat het aantal overeenstemt met het aantal effectief gewerkte dagen.
  • De toekenning van maaltijdcheques moet ook zijn opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst of in een individuele overeenkomst.
 • Een andere voorwaarde betreft de geldigheidsduur van de maaltijdcheques.
  De geldigheidsduur van maaltijdcheques is in principe beperkt tot 12 maanden.

  Echter, door de Coronacrisis is het vaak moeilijk om die maaltijdcheques te gebruiken. De Nationale Arbeidsraad had daarom enkele maanden terug reeds beslist om de geldigheidsduur van maaltijdcheques te verlengen. Het een en ander is nu ook in een K.B. gegoten waarbij is bepaald dat de geldigheid van maaltijdcheques die vervallen in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 met 6 maanden vanaf de vervaldatum zijn verlengd.

Geldigheidsduur

Ook de geldigheidsduur van sport- en cultuurcheques wordt verlengd. Dergelijke cheques hebben normaliter een geldigheidsduur van 15 maanden, nl. vanaf 1 juli tot 30 september van het volgende jaar. Sport- en cultuurcheques die in principe vervallen op 30 september 2020 kunnen echter gebruikt worden tot 31 december 2020. Ook ecocheques met vervaldatum in maart, april, mei en juni 2020 kunnen langer gebruikt worden.
In principe hebben zij een beperkte gebruiksduur van 24 maanden, maar dat wordt ook verlengd met 6 maanden.