managementvennootschap : interessant?

Definitie: Wat is de activiteit van een managementvennootschap?

Het is een vennootschap die managementactiviteiten ontplooit en ter beschikking stelt aan één of meerdere vennootschappen.  Voor de geleverde diensten (consultancy, …) wordt gefactureerd.  Vaak is het een mengvorm met een bestuurdersvennootschap.  De lijn tussen bestuurderszaken en managementprestaties is niet altijd duidelijk te trekken.

lees meer ( in pdf)