Managementvennootschap : hoe denkt de fiscus en rechtspraak erover?

De management vennootschap kan worden gedefinieerd als de maatschappij die als finaliteit heeft deel te nemen aan de beheersactiviteit van een andere onderneming.

Er is in het bijzonder sprake van een management vennootschap als de betrokken maatschappij deze vorm aanneemt om taken toevertrouwd te krijgen die normaal gezien kunnen worden uitgevoerd door een natuurlijke persoon.
U kan steeds gratis eerstelijnsadvies krijgen bij ons kantoor. Dat kan door gewoon te bellen naar 0484 187434 of te mailen naar wouter@ba-advies.be

 
lees verder