Mijn partner overlijd: heb ik recht op een overlevingspensioen?

De pensioenhervorming wijzigt de voorwaarden voor het overlevingspensioen. In de toekomst zullen weduwen en weduwnaars die jonger zijn dan 45 jaar voortaan recht hebben op een overgangsuitkering in plaats van een overlevingspensioen. De leeftijd van 45 jaar wordt tegen 2025 gradueel opgetrokken tot 50 jaar à rato van 6 maanden per jaar. Opgepast: deze informatie is pas definitief nadat een uitvoeringsbesluit gepubliceerd is.

lees meer