Minimumpensioen: wat betekent dat concreet?

De nieuwe regering wil het minimumpensioen optrekken naar 1.500 euro netto per maand. Maar lang niet iedereen zal dat bedrag krijgen.

‘Het minimumpensioen wordt geleidelijk opgetrokken naar 1.500 euro netto voor een volledige loopbaan’, staat in een voorlopige versie van het regeerakkoord.

Zullen alle gepensioneerden minstens 1.500 euro krijgen?

Het minimumpensioen van 1.500 euro zal er alleen zijn voor wie een volledige loopbaan van 45 jaar heeft. Wie daar niet aan komt, krijgt een minimumpensioen dat in verhouding is met het aantal loopbaanjaren. Wie 30 loopbaanjaren heeft, heeft recht op minstens 1.000 euro.

Een bijkomende voorwaarde is dat een aantal jaar effectief gewerkt moet worden om recht te hebben op het minimumpensioen. Hoeveel jaar ligt nog niet vast. Dat moet vermijden dat mensen die vooral werkloos zijn geweest het minimumpensioen kunnen krijgen.

Bestond er nog geen minimumpensioen?

De belangrijkste twee elementen bij de berekening van uw pensioen zijn het aantal jaar dat u gewerkt hebt en hoeveel u verdiende. Blijkt bij de berekening dat het pensioen dat u op basis van uw loopbaan krijgt lager ligt dan het minimumpensioen, dan wordt dat pensioenbedrag vandaag al in bepaalde gevallen opgetrokken naar het ‘gewaarborgd minimumpensioen’.

Dat minimum bedraagt voor

 • werknemers en zelfstandigen sinds maart 2020 1.291,69 euro (1.614,10 euro voor een gezinspensioen)
 • en 1.392,95 euro voor een ambtenaar (1.741,15 euro voor een gehuwde ambtenaar).
 • Dat bedrag is alleen weggelegd voor wie een loopbaan van 45 jaar heeft. Was uw carrière korter, dan wordt uw minimumpensioen berekend in verhouding tot het aantal jaar dat u aan de slag was.

Maar niet iedereen komt in aanmerking voor het minimumpensioen.

Het recht op het minimumpensioen is er alleen

 • voor gepensioneerden met een loopbaan van minstens 30 jaar als werknemer of zelfstandige.
 • Ambtenaren krijgen een minimumpensioen als ze minstens 20 jaar als statutair ambtenaar aan de slag waren.
 • Ook de gelijkgestelde periodes, zoals werkloosheid en ziekte, tellen mee.

Hoe groot is het verschil tussen het bruto- en het nettopensioen?

Een wettelijk pensioen wordt vandaag minder zwaar belast dan bijvoorbeeld een loon.

Dat is te danken aan een ingewikkeld systeem van belastingverminderingen. Dankzij die verminderingen betaalt een gepensioneerde die alleen een pensioen ontvangt van niet meer dan 16.170 euro per jaar geen belastingen.

De laagste pensioenen zijn volledig vrijgesteld van belastingen.

Door allerlei verminderingen betaalt een gepensioneerde die alleen een pensioen ontvangt van niet meer dan 16.170 euro per jaar geen belastingen.

Hoeveel brutopensioen is nodig om maandelijks na belastingen 1.500 euro netto over te houden?

‘Voor

 • een alleenstaande of voor gehuwden en wettelijk samenwoners die elk een pensioen ontvangen is dat ongeveer 19.700 euro per jaar of 1.640 euro per maand’.
 • ‘Gehuwden en wettelijk samenwoners met één gezinspensioen van 1.500 euro per maand betalen geen belasting dankzij het huwelijksquotiënt.
 • Bruto is gelijk aan netto.
 • Een voorwaarde is dat er geen andere inkomsten zijn dan een pensioen.
 • In geval van een huurinkomen valt het belastingvoordeel voor het pensioen lager uit en blijft netto minder over.

De fiscaal eenvoudigste manier om het minimumpensioen van 1.500 euro netto te realiseren is de fiscale vrijstelling van pensioenen op te trekken van nu 16.170 euro naar 18.000 euro per jaar.