Moet er een ereloonfiche opgemaakt worden voor betalingen aan niet inwoners?

 In een circulaire van 19 februari 2009 heeft de Administratie herhaald dat voor commissies en erelonen die aan niet-inwoners worden betaald, altijd fiches moeten opgemaakt worden.

lees in pdf