Moet u nog een BTW listing indienen?

Het Ministerie van Financiën heeft op 06 september 2016 een nieuw standpunt ingenomen en meteen een uitzondering toegestaan ivm het indienen van een jaarlijkse BTW listing.
Vanaf  01 juli 2016 moet een BTW belastingplichtige niet langer een jaarlijkse lijst van zijn belastingplichtige afnemers, de zogenaamde BTW listing, indienen wanneer hij of zij aan de twee volgende voorwaarden voldoet :
– De BTW plichtige valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen
– Op de desbetreffende klantenlisting zouden geen klanten staan met een Belgisch BTW nummer of als ze wel een Belgisch BTW nummer hebben, zou u een jaaromzet voor de klanten aangeven lager dan 250 euro per klant.
Nota: deze nieuwe uitzonderingsmaatregel gaat pas in voege per 01 juli 2016, en waarbij u uw activiteiten niet stopgezet hebt voor die datum.

 

U moet dus voor alle duidelijkheid nog een BTW listing indienen voor 2015 als dat nog niet zou zijn gebeurd.