Moeten kinderen aangifte in de personenbelasting indienen?

 

Alle kinderen – hoe jong ook

– moeten in principe hun inkomsten opnemen in een eigen belastingaangifte.
Zelfs een baby van amper een paar maanden oud kan daartoe worden verplicht. Alleen de inkomsten waarvan het genot bij de ouders zit, zoals opbrengsten van beleggingen, leiden niet tot een aangifteplicht voor het kind.

Onderhoudsuitkeringen

 zijn zo’n bron van ‘eigen’ inkomsten. Als ouders uit elkaar gaan en één ouder betaalt een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van zoon- of dochterlief, dan is dat geen inkomen van die andere ouder, maar van het kind. De onderhoudsuitkering moet in principe worden opgenomen in een belastingaangifte van het kind, ongeacht het bedrag.

Soepeler in 2014

Maar vanaf het aanslagjaar 2014 – de belastingaangifte die u nu indient voor het inkomstenjaar 2013 – stelt de fiscus zich soepeler op. Kinderen onder 16 die alleen maar onderhoudsuitkeringen hebben gekregen, moeten die niet aangeven. Voorwaarde is dat het belastbare bedrag aan onderhoudsuitkeringen (na aftrek van 20 procent) de belastingvrije som van 7.280 euro niet overschrijdt.

Kinderen jonger dan 16

die meer onderhoudsgeld krijgen dan de belastingvrije som, moeten nog altijd een belastingaangifte indienen.
Zo’n aangifteformulier voor uw kind krijgt u niet automatisch: u moet het expliciet aanvragen bij de belastingdienst. U kunt ook via Tax-on-web een aangifte indienen. Inloggen kan met de elektronische identiteitskaart van uw kind of via een token op zijn of haar naam.

Besparingstip

Betaal maximaal 9.087,50 euro onderhoudsgeld voor uw kind

Van de ontvangen onderhoudsuitkeringen wordt maar 80 procent beschouwd als belastbaar inkomen. Of uw kind effectief belastingen zal betalen, hangt af van het bedrag van de inkomsten. Zolang dat onder de belastingvrije som van 7.270 euro blijft, zijn er geen belastingen verschuldigd. Ervan uitgaand dat uw kind alleen onderhoudsuitkeringen en geen andere inkomsten heeft, mag er dus maximaal 9.087,50 euro aan onderhoudsuitkeringen worden betaald zonder dat uw kind belast zal worden op die uitkeringen.

Vul de juiste codes in

U moet het volledige bedrag aan ontvangen onderhoudsuitkeringen opnemen in vak VI bij code 1192/2192. De fiscus maakt zelf de beperking tot 80 procent. U bent ook verplicht om de naam, de voornaam en het adres van de schuldenaar van de onderhoudsuitkering(en) te vermelden.