Nog snel investeren of wachten tot 2016 ?

Het boekjaar zit er bijna op en u zou nog wat extra kosten kunnen gebruiken. U overweegt dus om een investering van 2016 te vervroegen. Doen of niet?

Investering vervroegen naar 2015? Uw kmo-vennootschap was bv. van plan om in 2016 een nieuwe machine te kopen van € 40.000 en die over vijf jaar af te schrijven. Doet ze die investering nog in 2015, dan krijgt ze daardoor voor 2015 al een afschrijving van € 8.000 (€ 40.000 x 20%). Daarnaast krijgt uw kmo er ook nog een extra aftrek voor, nl. de eenmalige investeringsaftrek van 4% (€ 1.600). Wordt uw vennootschap tegen het gewone tarief in de vennootschapsbelasting belast, dan bespaart zij zo voor boekjaar 2015 toch € 3.263 (€ 9.600 x 33,99%) aan belastingen.

Let op! Kiest uw vennootschap voor deze investeringsaftrek, dan heeft ze voor 2015 geen recht op de notionele interestaftrek (NI) van 2,13%. Die twee zijn immers niet combineerbaar.

Wel verlenging en verhoging investeringsaftrek op komst! De regering heeft immers beslist om de ‘tijdelijke’ gewone investeringsaftrek (IA) van 4% voor kmo’s (art. 201, lid 2-7 WIB 92) die normaal na 2015 afgelopen zou zijn, voor onbeperkte duur te verlengen én het tarief ervan te verdubbelen tot 8%! Voor de rest blijven in principe de bestaande voorwaarden gelden. Dat betekent dus dat die IA niet combineerbaar is met de NI, de IA enkel geldt voor nieuwe investeringen die rechtstreeks verband houden met de economische werkzaamheid van de vennootschap en dat een overschot aan IA slechts één jaar overdraagbaar is. Bepaalde investeringen, zoals auto’s, zijn ook uitgesloten.

Wachten tot in 2016 is dus beter? Doorgaans wel, ja! Uw investering van € 40.000 levert u immers in 2016 geen € 1.600, maar € 3.200 aan IA op. Akkoord, door te wachten tot in 2016 kunt u dan wel uw winst van boekjaar 2015 niet verminderen met de afschrijvingskost. Dat betekent echter niet dat u die aftrekbare kosten kwijt bent. De afschrijvingskost van € 8.000 schuift gewoon op naar boekjaar 2016 en volgende en voor boekjaar 2015 kunt u dan wel nog de NI toepassen.

Tip. Een ‘andere’ investering, lees: één waarvoor er een bijzondere en hogere IA geldt (bv. energiebesparende investering) of een tweedehandsinvestering, doet u wel nog het best in 2015.