Onderhoudsgeld tussen echtgenoten verduidelijking

Betaalt u een onderhoudsgeld, dan is dat onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Opmerkelijk was de recente uitspraak van het Hof van beroep te Antwerpen waarbij een echtgenoot een deel van zijn huurgelden afstond aan zijn echtgenote. De vraag is uiteraard of een dergelijke betaling in natura kan aanvaard worden als betaling van een onderhoudsgeld en op zijn beurt fiscaal aftrekbaar is.

In de zaak waarover de rechter zich heeft moeten buigen, gaat het om echtgenoten die feitelijk gescheiden leven en de echtgenoot een onderhoudsuitkering voorziet voor zijn echtgenote. De echtgenoten zijn gezamenlijk eigenaar van een woning, waarin één van de echtgenoten woont, en een appartementsgebouw bestaande uit een handelspand en vier appartementen. In één van de appartementen woont de andere echtgenoot, en de overige appartementen en het handelspand worden verhuurd. De ene echtgenoot wil 80 % van zijn helft van de huurgelden fiscaal in aftrek brengen, omdat hij afstand van zijn deel heeft gedaan bij wijze van onderhoudsgeld aan zijn echtgenote. 
Is dat mogelijk?

Onderhoudsgeld is fiscaal aftrekbaar voor diegene die het betaalt. 
Daarvoor dienen 4 voorwaarden vervuld te zijn.


Zo moet het onderhoudsgeld aan iemand die geen deel uitmaakt van uw gezin. 
Die voorwaarde is in casu vervuld vermits de feitelijke scheiding niet betwist wordt. 

Daarenboven moet het onderhoudsgeld betaald zijn in uitvoering van een verplichting voorzien in het Burgerlijk of Gerechtelijk Wetboek en moet u ten slotte de betaling op basis van documenten kunnen bewijzen. 
In casu was er geen gerechtelijke uitspraak voor de betaling van een van de ene echtgenoot jegens de andere en was er nooit enige schriftelijke overeenkomst tussen de echtgenoten. Het hof redeneert echter dat ook feitelijk gescheiden echtgenoten jegens elkaar een hulp- en bijdrageplicht hebben en dat in casu wel degelijk een stilzwijgende overeenkomst bestond. Het hof is dan ook van mening dat de ene echtgenoot afstand heeft gedaan van zijn aandeel in de huuropbrengsten en dat dit gebeurde in uitvoering van zijn burgerrechtelijke hulp- en bijstandsverplichting.

Tenslotte moet het onderhoudsgeld regelmatig betaald worden. Over de regelmatigheid was geen discussie, maar de vraag is of er in casu sprake was van een betaling in natura. De fiscus aanvaardt al langer dat een onderhoudsgeld in natura kan betaald worden, maar het hof meent dat in casu ook sprake is van een betaling in natura. De echtgenote die de onderhoudsuitkering ontving, inde de huurgelden volledig alleen. De huurgelden kwamen immers in het gemeenschappelijke vermogen van de echtgenoten terecht, maar de ene echtgenoot had afstand gedaan van zijn huurgelden ten voordele van zijn echtgenote. Dat is voor het hof voldoende om dat als een betaling in natura te beschouwen. Vermits alle voorwaarden vervuld zijn, besloot het hof dan ook dat de betaalde onderhoudsgelden aftrekbaar waren voor de echtgenoot.