Hoeveel voordeel van alle aard gratis woonst,verwarming en elektriciteit?

Het fiscaal voordeel van gratis verwarming en elektriciteit, voor leidinggevenden en bedrijfsleiders.

Gratis beschikking over woning
Sinds 1 januari 2012 wordt het forfaitair voordeel voor de gratis ter beschikkingstelling van een onroerend goed retroactief opgetrokken tot:

100/60 x geïndexeerd KI x 3,8 (ipv 2)

Dit is echter enkel het geval voor zover volgende voorwaarden samen vervuld zijn:
– de woning wordt ter beschikking gesteld door een rechtspersoon (vennootschap, vereniging of instelling);
– het kadastraal inkomen is hoger dan 745 EUR (niet-geïndexeerd bedrag).

Het voordeel van een woning ter beschikking gesteld door een natuurlijke persoon blijft ongewijzigd:
100/60 x geïndexeerd KI van het gebouw of het terrein.

Het voordeel van een woning ter beschikking gesteld door een rechtspersoon blijft eveneens ongewijzigd, wanneer het niet-geïndexeerd KI lager is dan of gelijk is aan 745 EUR (niet-geïndexeerd bedrag):

100/60 x geïndexeerd KI x 1,25

Gratis verstrekking van verwarming en elektriciteit
Daarnaast zijn de jaarforfaits voor gratis verwarming en elektriciteit verhoogd, maar dit enkel voor de leidinggevenden en bedrijfsleiders.

Gratis verwarming leidinggevend personeel en bedrijfsleiders:
1.820 EUR (geïndexeerd bedrag inkomstenjaar 2012) t.o.v. 1.640 EUR (geïndexeerd bedrag inkomstenjaar 2011).

Gratis elektriciteit (die niet dient voor verwarming) voor leidinggevend personeel en bedrijfsleiders:
910 EUR (geïndexeerd bedrag inkomstenjaar 2012) t.o.v. 820 EUR (geïndexeerd bedrag inkomstenjaar 2011).

Voor de andere verkrijgers blijven de forfaits voor verwarming en elektriciteit ongewijzigd:
820 EUR voor verwarming en 410 EUR voor elektriciteit.

Bron:
Koninklijk Besluit van 23 februari 2012 tot wijziging van artikel 18, §3, KB/WIB 92 op het stuk van de forfaitaire waardering van de voordelen van alle aard voor de kosteloze beschikking over onroerende goederen en de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2012.