Overdraagbaarheid investeringsaftrek verlengd naar twee jaar

 

Natuurlijke personen en kleine vennootschappen die bij de oprichting of uitbreiding van hun activiteiten een investering uitvoeren, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een investeringsaftrek. Naast de verhoogde investeringsaftrek van 25 procent als gevolg van de coronacrisis, werd nu ook de overdraagbaarheid van investeringsaftrek uitgebreid.

 

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investering afgetrokken mag worden van de belastbare winst. Het percentage kan eenmalig worden toegepast op de aanschaffings- of beleggingswaarde of kan worden gespreid over de afschrijvingsperiode van de investeringen

Activa die in aanmerking komen

Het moet gaan om materiële vaste activa die in nieuwe staat verkregen of tot stand zijn gebracht, of om nieuwe immateriële vaste activa. Deze activa moeten uitsluitend gebruikt worden in België voor het uitoefenen van de beroepsactiviteit en ze moeten minstens over drie jaar afschrijfbaar zijn. Enkele investeringen zoals personenwagens of wagens voor dubbel gebruik zijn uitgesloten.

Verhoogde investeringsaftrek

Investeringen die na 12 maart 2020 verkregen zijn of tot stand zijn gebracht, vallen als gevolg van de coronacrisis onder de tijdelijke verhoogde investeringsaftrek van 25 procent. Dat tarief werd ondertussen verlengd voor investeringen gedaan tot 31 december 2022 en kadert in een breder economisch steunpakket. De verhoogde investeringsaftrek is van toepassing op eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen.

Verlenging overdraagbaarheid

Indien uw vennootschap onvoldoende winst heeft gemaakt, kan de investeringsaftrek in normale omstandigheden overgedragen worden naar het volgende belastbare tijdperk (in de vennootschapsbelasting). Als gevolg van de coronacrisis werd de overdraagbaarheid van de investeringsaftrek uit investeringen gedaan in 2019 al uitgebreid tot de volgende twee belastbare tijdperken. Door de aanhoudende crisis werd deze overdraagbaarheid intussen ook verlengd voor investeringen gedaan tot 31 december 2021.

Opgelet, in de personenbelasting is de overdracht van de niet-verleende investeringsaftrek onbeperkt overdraagbaar.

Heeft u vragen?

Wilt u graag meer weten of hebt u nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.