Pand schatten kan nu via vlabel

Bij het indienen van de nalatenschap moeten de erfgenamen de goederen die deel uitmaken van de nalatenschap schatten tegen de verkoopwaarde op de dag van het overlijden. Uiteraard is dit niet steeds voor vanzelfsprekend en kan dit achteraf tot een hoop discussies leiden. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) biedt nu echter de mogelijkheid dat zij een voorafgaande schatting geven en dat dit tevens kosteloos is.

De onroerende goederen die deel uitmaken van het actief moeten aangegeven worden in de nalatenschap tegen de verkoopwaarde die de goederen hebben op het moment van het overlijden. Doorgaans is dit de prijs zoals bij een normale verkoop. Concreet gaat het om een verkoop onder normale omstandigheden waarbij de nodige publiciteit aan werd gegeven en die een voldoend aantal potentiële kopers heeft aangetrokken. Vermits de aangevers/erfgenamen die waarde zelf moeten bepalen, loopt dit niet steeds van een leien dakje. In Vlaanderen kan Vlabel zelfs tot 5 jaar na het overlijden de aangegeven waarde betwisten met mogelijks tot gevolg dat er aanvullende rechten moeten betaald worden en zelfs een belastingverhoging kan opgelegd worden indien de aangegeven waarde 10% lager ligt dan de eigenlijke verkoopwaarde.

Eigenlijk zijn er drie manieren om vastgoed te laten schatten. In de eerste plaats kunnen erfgenamen  vastgoed zelf waarderen of op hun eigen kosten een beroep doen op een externe schatter. Daarnaast biedt Vlabel de mogelijkheid dat voor de schatting van onroerende goederen er een beroep wordt gedaan op landmeters-experten die een kwaliteitscharter met Vlabel afgesloten hebben. Zij maken dan een schattingsverslag op dat aan een aantal formele eisen op vlak van kwaliteit moet voldoen. De schatting is bindend voor Vlabel op voorwaarde dat de erkende schatter-expert de regels gerespecteerd heeft en het deskundige schattingsverslag gevoegd wordt bij de aangifte nalatenschap.

Tenslotte biedt de Vlaamse overheid nu ook de mogelijkheid aan de aangevers om vóór de aangifte nalatenschap dat Vlabel zelf een voorafgaande schatting maakt. Het Vlabel maakt daarbij gebruik van een schattingstool. De voorafgaande schatting is gratis en geldt voor overlijdens sinds 1 april 2019. De schatting bij het Vlabel enkel kan aangevraagd worden zo de erflater woonachting was in het Vlaamse gewest, maar waar de betrokken onroerende goederen in België liggen speelt geel rol. Daarenboven moet er ook een termijn gerespecteerd worden. De schatting moet aangevraagd worden binnen de aangiftetermijn voor een nalatenschap,nl. vier maanden vanaf het overlijden. Daarvoor moet een formulier van de Vlaamse Belastingdienst gebruikt worden dat inmiddels beschikbaar is op de website van het Vlabel. De schatting is bindend voor Vlabel. Gaan de aangevers niet akkoord met de schatting, dan hebben zij nog wel de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.