Pand uit je vennootschap ? verkoop of in natura?

U wilt vóór 1 oktober een bvba, die u niet meer nodig heeft, opdoeken. Er zit wel nog een gebouw in die vennootschap. Maakt het dan fiscaal een verschil uit of u dat gebouw eerst verkoopt dan wel ‘in natura’ aan u laat toekomen?

Vanaf 1 oktober is vereffenen duurder
Uw besluit staat vast. Aangezien de roerende voorheffing (rv) op de zgn. liquidatiebonus vanaf 1 oktober 2014 stijgt van 10% naar 25%, heeft u beslist om uw vennootschap, die u niet meer nodig heeft, nog vóór die datum op te doeken.

Wat krijgt u dan privé?

In het kader van zo’n vereffening worden in principe de activa ‘verzilverd’ en de schulden afgelost (bv. aan u privé, aan de bank, vennootschapsbelasting, enz.). Wat er daarna netto overblijft wordt aan u als aandeelhouder uitgekeerd. Het is op die uitkering dat u dus vanaf 1 oktober geen 10% rv betaalt maar 25% rv, behalve op het gestorte kapitaal. Dat maakt geen deel uit van de zgn. liquidatiebonus en komt dus belastingvrij naar u privé terug.

Tip. Het is uw vennootschap die de inhouding van de 10% rv doet en doorstort naar de staat.

Gebouw verkopen of in natura naar u?
Verplicht om eerst te verkopen? Neen, op zich is dat niet nodig. Vaak krijgt u de zgn. liquidatie-uitkering wel in geld, dus nadat alle activa verkocht zijn, maar een (gedeeltelijke) uitkering in natura is perfect mogelijk! Op die manier kan dus een gebouw dat in uw vennootschap zit als dusdanig een stuk van uw zgn. liquidatiebonus zijn.

In natura is fiscaal voordeliger?
Neen, hoewel dat in eerste instantie misschien zo lijkt. U zou immers kunnen denken dat een gebouw dat in uw vennootschap nog een boekwaarde heeft van € 100.000, dan toch ook voor dat bedrag naar u als aandeelhouder komt, terwijl het in werkelijkheid bv. € 300.000 waard is… Dat klopt echter niet.

Bij verkoop afrekenen op de winst.

Indien het gebouw van € 100.000 wél verkocht zou worden aan € 300.000, dan zou uw vennootschap eerst nog de vennootschapsbelasting moeten betalen op de winst van € 200.000. Gerekend tegen 33,99% is dat dus een bedrag van € 67.980 aan vennootschapsbelasting.

Bij uitkering in natura ook!

Het gebouw heeft immers een marktwaarde van € 300.000 en dus zit er een zgn. latente, verborgen winst op van € 200.000. Bij een uitkering in natura moet daarop dus ook de vennootschapsbelasting van € 67.980 betaald worden. U heeft anderzijds ook de jaren dat het gebouw in uw vennootschap zat, alle kosten daarvan in aftrek kunnen brengen of kunnen afschrijven…

Tip. Heeft uw vennootschap nog fiscaal over te dragen verliezen, dan mogen die wel nog afgezet worden ten opzichte van de winst op het gebouw.

Wat met de registratierechten?

Bij een uitkering in natura moet u privé in principe ook het gewone verkooprecht van 10% (Vlaanderen) of 12,5% (Brussel, Wallonië) betalen. Verkoopt u het gebouw aan een derde, dan is hij het die als koper de registratierechten moet betalen.

Tip. Is uw vennootschap een bvba, comm.v of vof, dan betaalt u onder bepaalde voorwaarden niet de volle pot aan verkooprechten, maar slechts € 50 vast recht.

Btw-herziening?

Is het gebouw minder dan 15 jaar oud of zijn er minder dan 5 jaar geleden verbouwingswerken gebeurd en heeft uw vennootschap de btw op de nieuwbouw of de werken gerecupereerd, dan moet deze gerecupereerde btw ook nog voor een stuk terugbetaald worden!

Uw vennootschap betaalt altijd de vennootschapsbelasting op het verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde, ook als het in natura naar u komt! Bij verkoop aan een derde betaalt die koper de registratierechten, bij een uitkering in natura bent u dat. Onder bepaalde voorwaarden is dat wel slechts € 50.