Gepensioneerde mogen meer bijverdienen vanaf 01 01 2013

Een ontwerp van Koninklijk Besluit voorziet dat u na uw pensioen voortaan onder bepaalde voorwaarden onbeperkt kunt bijverdienen en dat er in het algemeen een versoepeling komt van de bestaande regeling.

Wat wijzigt er precies? In welke gevallen kunt u voortaan onbeperkt bijverdienen? Wanneer kunt u het inkomen dat u bijverdient combineren met uw wettelijk pensioen?

Verdient u onbeperkt bij, dan heeft dat ook gevolgen voor uw sociale bijdragen. Hoe zit dat precies en hoe zorgt u ervoor dat u niet te veel sociale bijdragen betaalt?

HOE WAS HET TOT NU TOE?

Doorwerken tijdens uw pensioen…

Uiteraard kunt u als zelfstandige of als werknemer blijven doorwerken als u pensioenuitkeringen voor uw wettelijk pensioen als zelfstandige ontvangt. Om uw pensioen­uitkeringen in het kader van uw wettelijk pen­sioen te behouden, mag het inkomen dat u voor dat werk krijgt niet hoger zijn dan de bedragen die voorzien zijn in het kader van de zgn. toegelaten arbeid.

lees meer in pdf