Pensioensparen /Langetermijnsparen combineerbaar?

Uw wettelijk pensioen zal niet volstaan om uw levensstandaard te behouden na uw pensionering. U moet dus zelf voor een aanvullend pensioen zorgen. Daarvoor kunt u aan pensioensparen of langetermijnsparen doen. Beide leveren u een fiscale bonus op, maar toch zijn er enkele belangrijke verschillen.

Pensioensparen

U kunt pensioensparen bij een bank (pensioenspaarrekening) of bij een verzekeraar (pensioenspaarverzekering). Bij een verzekeraar krijgt u meestal een gewaarborgd rendement, bij een bank is dat niet het geval. Uw pensioenspaarrekening bij een bank kan dus een hoger rendement opleveren dan bij een verzekeraar, maar ook een lager … Alles hangt af van de evolutie op de financiële markten.

 

Een pensioenspaarverzekering die een gewaarborgd rendement oplevert, is een tak21-verzekering. U kunt bij een verzekeraar ook een tak23-pensioenspaarverzekering afsluiten. Daarbij is het rendement ook gekoppeld aan een of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. Zo’n pensioenspaarverzekering lijkt dan ook sterk op een pensioenspaarrekening bij een bank.

Elk jaar kunt u maximaal 940 euro fiscaal voordelig storten in uw pensioenspaaroplossing. U krijgt daarop een fiscaal voordeel van 30 procent.
Met andere woorden, als u in 2013 940 euro stort, dan verdient u via een belastingvermindering meteen 282 euro terug. Het maximale bedrag wordt elk jaar geïndexeerd.

Of u een hypothecaire lening hebt of niet, maakt geen verschil voor het pensioensparen. Uw mogelijk fiscaal voordeel blijft behouden.

 

Langetermijnsparen

Langetermijnsparen kunt u doen via een levensverzekering. U kunt in 2013 maximaal 2.260 euro fiscaal voordelig storten in een levensverzekering voor het langetermijn sparen.

Het exacte bedrag hangt af van uw belastbaar inkomen.

Als u een woonkrediet hebt, bestaat de kans dat uw fiscale korf al volledig opgevuld is door de kapitaals- en intrestaflossingen van uw hypotheeklening, en door de premies van de schuldsaldoverzekering.
In dat geval krijgt u geen extra fiscaal voordeel meer via het langetermijnsparen.

 

Cumuleren

Kunt u pensioen- en langetermijnsparen combineren?
Absoluut, geen enkel probleem. Als u daarvoor de financiële ruimte hebt, uiteraard.

Kunt u dan ook twee pensioenspaarcontracten cumuleren, bijvoorbeeld één pensioenspaarrekening en één pensioenspaarverzekering?
Neen, u kunt in een jaar maar premies storten in één contract. U kunt wel meerdere contracten aanhouden, maar u mag niet in de verschillende contracten premies storten tijdens hetzelfde jaar.