Pensioensparen /Langetermijnsparen: hoeveel belasting betaal je op einde?

Pensioen- en langetermijnsparen leveren u mogelijk een fiscaal voordeel op. Maar u wordt ook belast op het opgebouwde kapitaal en in sommige gevallen ook op de premies die u stort.

Premietaks

Een belangrijk verschil tussen het langetermijnsparen en het pensioensparen heeft betrekking op de premietaks van 2 procent.
Die moet u niet betalen bij een pensioenspaarverzekering, maar wel bij een levensverzekering in het kader van het langetermijnsparen.

 

Eindbelasting

Pensioensparen

·         Als u nooit een fiscaal voordeel kreeg op uw pensioenspaarcontract, dan zal uw kapitaal ook niet belast worden. Zodra u eenmaal een fiscaal voordeel kreeg, wordt u wel belast.

·         Als u een pensioenspaarcontract onderschreven hebt vóór uw 55ste en u daarvan een fiscaal voordeel gekregen hebt, dan wordt er op uw 60ste een taks van 10 procent geheven op het opgebouwde kapitaal.
Dit betekent ook dat u, na de heffing, nog altijd een fiscaal voordeel kunt krijgen op uw premies en toch niet meer belast zal worden op het extra opgebouwde kapitaal.

·         Onderschrijft u na uw 55ste een pensioenspaarcontract en geniet u van het fiscaal voordeel? Dan wordt de taks van 10 procent geheven tijdens het tiende jaar van uw contract.

·         Als u uw contract vervroegd stopzet (afkoopt), dan is het kapitaal of de afkoopwaarde belastbaar in de personenbelasting. 
Dit wordt u fiscaal dus zwaar aangerekend. 

 

 

Langetermijnsparen

·         Als u nooit een fiscaal voordeel genoten hebt op uw levensverzekering in het kader van het langetermijnsparen, dan wordt uw kapitaal ook niet belast. Zodra u eenmaal een fiscaal voordeel had, wordt u wel belast.

·         Als u een levensverzekering (langetermijnsparen) onderschreven hebt vóór uw 55ste en u daar een fiscaal voordeel van genoten hebt, dan wordt er op uw 60ste een taks van 10 procent geheven op het opgebouwde kapitaal.
Dit betekent ook dat u, na de heffing, nog altijd een fiscaal voordeel kunt genieten op uw premies en toch niet meer belast zal worden op het extra opgebouwde kapitaal.

·         Onderschrijft u na uw 55ste een levensverzekering (langetermijnsparen) en maakt u gebruik van het fiscaal voordeel?  Dan wordt de taks van 10 procent geheven tijdens het tiende jaar van uw contract.

·         Als u uw contract vervroegd stopzet (afkoopt), dan is het kapitaal of de afkoopwaarde belastbaar in de personenbelasting. Ook dit wordt u fiscaal dus zwaar aangerekend.

·         In tegenstelling tot pensioensparen kunt u aan langetermijnsparen blijven doen na uw 65ste.