Pensioensparen: wat is er veranderd?

 
Wie dit jaar al 950 euro stortte en dus 10 euro te veel betaalde, kan die 10 euro overdragen naar volgend jaar. 

Wat met toekomstige premies? 
 
Die 940 euro blijft ook enkele jaren bevroren. 
 
Pas in het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) worden de bedragen opnieuw geïndexeerd
Dit betekent dat u ook de komende jaren nog maximaal 940 euro in mindering kunt brengen.
 
Een tweede maatregel is de verlaging van de taks op pensioensparen.
 

Pensioenspaarders krijgen op hun jaarlijkse storting een belastingvermindering van 30 procent
In ruil voor dat fiscaal voordeel volgt een taks van 10 procent op 60-jarige leeftijd
Het is die taks die de regering zal verlagen naar 8 procent

Vroegtijdige inning van de taks 

Een deel van die 8 procent wordt vervroegd geïnd. 
Op basis van het kapitaal op 31 december 2014 wordt de komende vijf jaar telkens een vervroegde heffing van 1 procent betaald. 
Op 60-jarige leeftijd wordt de heffing van 8 procent verminderd met de reeds betaalde heffingen.

 
Wie vandaag ouder is dan 55 jaar, betaalt jaarlijks 1 procent vervroegde heffing tot 60 jaar. Vervolgens wordt op 60 jaar 8 procent taks betaald, verminderd met de betaalde vervroegde heffingen. 
 
Vroegtijdige taks is niet voor
 
Personen die pas vanaf 1 januari 2015 een pensioenspaarcontract afsluiten, vallen niet onder de regeling van de vervroegde heffing en betalen de taks van 8 procent op 60-jarige leeftijd.
 

Nog een aanpassing is er voor bruggepensioneerden 

die hun kapitaal vóór 60 jaar opvragen. 
In principe geldt voor alle opvragingen die gebeuren vóór 60 jaar een tarief van 33 procent. 
Bruggepensioneerden vormden altijd één van de uitzonderingen op die regel. 
Het tarief bedroeg 10 procent. De regering werkt dat uitzonderingsregime nu weg waardoor het tarief 33 procent wordt voor bruggepensioneerden die hun kapitaal vóór 60 jaar opvragen.