Premie voor een elektrische wagen

Vandaag komt de elektrische wagen vaak in de actualiteit.  Het is dé wagen die onder de aandacht wordt gebracht tijdens het autosalon (januari 2015).

Vermits er blijkbaar nog weinig geweten is over mogelijke premies  brengen we deze belangrijke info onder de aandacht (terug te vinden op de website van de Vlaamse overheid – dd 12 januari 2015).  Verder citeren we deze info.

Vanaf 1 januari 2016 kunt u een premie krijgen voor een nieuwe volledig elektrische wagen of een nieuwe wagen op waterstof. De premie geldt voor alle zero-emissie-wagens en bedraagt maximaal 5000 euro.

Er is een maximumbudget van 5 miljoen euro per jaar. Als dat budget dreigt op te geraken, kan de minister van Energie de premiehoogte vervroegd doen dalen. Het maximumbedrag van de premie zal tot 2019 elk jaar verminderen.

De nieuwe regeling moet wel nog verschijnen in het Belgisch Staatsblad.

Voorwaarden

 • De zero-emissiepremie is er alleen voor natuurlijke personen. De premie geldt dus niet voor leasingwagens of bedrijfswagens.
 • Ieder natuurlijk persoon heeft recht op maximaal één premie.
 • Het moet gaan om een nieuwe wagen die besteld is vanaf 1-1-2016.
 • De premie is er alleen voor

·          

  • wagens van categorie M1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van passagiers en die tenminste vier wielen hebben en maximaal acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend)
  • lichte bestelwagens van categorie N1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van goederen en die tenminste vier wielen hebben en een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton).
 • De premie is er uitsluitend voor 100% elektrische wagens of wagens met brandstofcellen (op waterstof).

Op energiesparen.be vindt u een overzicht van de automodellen die voor de premie in aanmerking komen (externe website) – zie ook onderaan (bijlage)

 • De wagen moet ingeschreven worden in het Vlaamse Gewest.
 • U moet de wagen minstens drie jaar behouden.
 • U moet uw bestelling online registreren (zie ‘Procedure’ hieronder).

Deze voertuigen komen niet in aanmerking: ‘quadricycles’ (zoals de Renault Twizy), hybride wagens, plug-in hybrides, wagens op CNG.

Ook tweewielers komen niet in aanmerking.

Procedure

 • U zult uw bestelling online moeten registreren. U hebt daarvoor een ingescande versie van uw bestelbon nodig. De registratietool zal beschikbaar zijn zodra de maatregel gepubliceerd is in het Belgisch staatsblad.
  Die registratie moet gebeuren uiterlijk 1 maand na uw bestelling.
  Voor wie bestelt tussen 1 januari en de datum van publicatie van de maatregel in het Belgisch Staatsblad, wordt de registratietermijn verlengd: u zult kunnen registreren tot 30 dagen na de publicatie in het Staatsblad.
 • U krijgt na de online registratie een ontvangstbevestiging per mail en een link.
 • Via die link moet u, uiterlijk 12 maanden na de bestelling en maximaal 3 maanden na de ingebruikname, online deze bewijsstukken leveren:

·          

  • factuur
  • betalingsbewijs
  • inschrijvingsbewijs van de wagen.
 • Pas na controle van de gegevens en de bewijsstukken, wordt de premie uitbetaald door het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Bedrag

De premie is afhankelijk van de cataloguswaarde (inclusief btw, exclusief opties, zonder kortingen) van de auto. U vindt de cataloguswaarde in de lijst van de automodellen die voor de premie in aanmerking komen (externe website). Soms wordt de batterij niet verkocht maar geleased of verhuurd. In de lijst wordt er dan onderscheid gemaakt tussen cataloguswaarde met batterijaankoop of cataloguswaarde met batterijhuur (36 maanden).

Er zijn 4 categorieën. In 2016 gelden volgende premiebedragen.

 • Cataloguswaarde minder dan 31.000 euro: 5000 euro premie
 • Cataloguswaarde van 31.000 euro tot 40.999,99 euro: 4500 euro premie
 • Cataloguswaarde van 41.000 euro tot 60.999,99 euro: 3000 euro premie
 • Cataloguswaarde vanaf 61.000 euro: 2500 euro

Er is een maximumbudget van 5 miljoen euro per jaar. Als het maximumbudget dreigt op te geraken, kan de minister van Energie de premiehoogte vervroegd doen dalen.

 • In 2017 zakt de premie naar maximaal 4.000 euro.
 • in 2018 is het maximum 3.000 euro.
 • In 2019 is het maximum 2.000 euro.
 • Vanaf 2020 is er geen premie meer.

Wenst u er meer over te weten, dan verwijzen we veder graag naar de website van de Vlaamse overheid.

Bijlage :

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de op de Belgische markt verkrijgbare wagens, die WEL in aanmerking komen. In de tweede kolom vindt u de cataloguswaarde van de wagen, in de derde kolom de premie die hiervoor in besteljaar 2016 maximaal kan worden toegekend. De laatste kolom geeft weer onder welke catogoriebenaming het voertuig terug te vinden is in de premieregistratiemodule.

 

 Druk op de link