Registratierechten die verlagen: wat is effect voor jou?

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe registratierechten voor u?

Lagere registratierechten zullen de kopers van een gezinswoning ondersteunen. De gevolgen voor de investeerders blijven wellicht beperkt. De aankondiging van de maatregel zal ertoe leiden dat kopers schuiven met hun timing.

De Vlaamse regering verlaagt registratierechten voor gezinswoning naar 3 %  en verhoogt het tarief voor een tweede verblijf of investeringspand naar 12 procent.

De meeneembaarheid van de registratierechten wordt geschrapt. Dat is de mogelijkheid om de registratiebelasting die iemand al betaalde op een vorige woning deels af te trekken van de registratierechten bij een volgende woning. ‘Die meeneembaarheid veroorzaakte veel kopbrekens. Mensen wisten wel dat ze er recht op hadden, maar ze hadden geen idee hoeveel hun voordeel was.
Het voordeel van de meeneembaarheid kon oplopen tot 13.000 euro.

CIB Vlaanderen, de vertegenwoordiger van de Vlaamse vastgoedsector, geeft aan dat de Vlaamse regering met de nieuwe registratierechten haar woord houdt. ‘Bij de afschaffing van de woonbonus op 1 januari 2020 was dat maar gedeeltelijk gecompenseerd: de tariefdaling van 1 procentpunt van de registratierechten benaderde het verlies van de woonbonus niet. Met deze nieuwe hervorming geldt dat voortaan wel. Goed nieuws dus om drempels op onze woningmarkt te verlagen.

Timing

De aankondiging van de maatregel zal ertoe leiden – zoals dat gebeurde bij de afschaffing van de woonbonus – dat kopers schuiven met hun. ‘Kopers van een eerste verblijf zullen het tekenen van hun akte of compromis – naargelang welke datum telt – uitstellen om hun lagere tarief te krijgen. Bij kopers van een tweede verblijf of investeringsvastgoed zullen we de omgekeerde beweging zien.’

Wie vandaag een gezinswoning koopt, zou van de lagere registratierechten moeten kunnen genieten. ‘De maximumtermijn voor het verlijden van de koopakte is vier.

Dualiteit

‘De maatregel zal de dualiteit op de vastgoedmarkt inperken. ‘Enerzijds is er een grote groep die kan en wil kopen omdat ze er de middelen voor heeft. Dat zijn de investeerders of jongeren die steun krijgen van hun ouders. Zij schragen door de lage rente vandaag de vastgoedmarkt. Daartegenover staat een groep waarvoor vastgoed kopen zo goed als onmogelijk is geworden.’

Volgens Dewaele kan de verlaging van de registratierechten de markt aantrekkelijk houden voor de kopers van een eerste verblijf. ‘Op termijn is het zeer goed om de mobiliteit te verhogen.’ De hoge prijzen en de registratierechten zijn vandaag nog een drempel om bijvoorbeeld een eerste appartement te verkopen en een huis te kopen als er bijvoorbeeld kinderen komen. ‘Een grotere mobiliteit op de woningmarkt komt ook de mobiliteit op de arbeidsmarkt ten goede.

Er worden wel kanttekeningen geplaatst bij de aanpassingen van de registratierechten. ‘De verhoging van de registratierechten van 10 naar 12 procent zal niet de reden zijn waarom investeerders ophouden met kopen, een platform voor vastgoedinvesteerders. ‘Als investeerders ondanks de verhoging hun ding blijven doen, blijven er sterke prijsstijgingen. En voor jonge gezinnen is de maatregel wel een steun, maar de vraag is of dat niet in de prijzen verrekend zal worden.’

Nieuwbouw

‘De gevolgen voor de nieuwbouwmarkt zijn verwaarloosbaar. Alleen op de grond worden registratierechten betaald, op het gebouw 21 procent btw.

Nieuwbouwwoningen kregen tot op vandaag geen enkele compensatie voor het verlies van de woonbonus en zijn zo fiscaal enkel duurder geworden. De vraag is of de federale regering volgt en ook een ingreep doorvoert.

Huurmarkt

De aankondiging van de maatregel zal ertoe leiden dat kopers schuiven met hun timing.

‘Met de hogere registratierechten en de mogelijke afschaffing van het belastingvoordeel voor tweede verblijven wordt veel gesleuteld aan de investeringsmarkt. De huurmarkt moet aantrekkelijk gehouden worden om de huurprijzen onder controle te houden’, zegt Dewaele.

‘Er is zeker een groot tekort aan huurwoningen in een betaalbare prijscategorie. Hoe zal de Vlaamse regering vermijden dat investeerders in huurwoningen afhaken? Hoe zal ze hen overtuigen om betaalbare huurwoningen te creëren?