Renovatiewerken ouderdomsvereiste van 5 jaar naar 10 jaar

WIJZIGING BTW WETGEVING VANAF 12/02/2016
MBT VERHOGING OUDERSVEREISTE NAAR 10 JAAR

De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het btw-tarief van 6% voor renovatiewerken verhoogt vanaf 12 februari 2016 van 5 jaar naar 10 jaar.

Overgangsmaatregel voor werken die vanaf 12 februari 2016 worden uitgevoerd

U voert vanaf 12 februari 2016 werken uit aan een woning van minder dan 10 jaar oud maar van minstens 5 jaar oud? Het tarief van 6% is van toepassing als u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

·     U heeft de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of de melding ten laatste op 11 februari 2016 gedaan.  / U heeft het contract voor de concrete werken ten laatste op 11 februari 2016 afgesloten.

·     De aannemer reikt de facturen ten laatste uit op 31 december 2017.

Opgelet: u heeft geen recht op deze overgangsmaatregel voor een woning die na 31 december 2011 voor het eerst in gebruik is genomen. In dat geval is het btw-tarief van 21% van toepassing.

Attest druk link

FLOWCHART DRUK LINK

1/        SAMENVATTING

1A.       De werken werden verricht voor 12/02/2016

Huis is jonger dan 5 jaar            =          BTW tarief = 21% BTW

Huis is ouder dan 5 jaar             =          BTW tarief = 6% BTW

1B.       De werken werden verricht vanaf 12/02/2016

Huis is jonger dan 5 jaar            =          BTW tarief = 21% BTW
(ingebruikname vanaf 01/01/2012)

Huis is ouder dan 5 jaar             =          zie overgangsmaatregel (puntje 2/)
(ingebruikname 2007-2008-2009-2010-2011)

Huis is ouder dan 10 jaar           =          BTW tarief = 6% BTW
(ingebruikname vóór 01/01/2007)

1C.       Factuurdatum vanaf 01/01/2018

Er is geen overgangsmaatregel meer mogelijk!!

Huis is jonger dan 10 jaar          =          BTW tarief = 21% BTW

Huis is ouder dan 10 jaar           =          BTW tarief = 6% BTW

2/        VOORWAARDEN OVERGANGSMAATREGEL

2A.       De woning moet tussen 01.01.2007 en 31.12.2011 voor het eerst in gebruik zijn genomen;

 2B.      Uiterlijk op 11.02.2016 moet voldaan zijn aan alle toepassingsvoorwaarden van de ‘oude tariefregeling’;

 2C.      Dient:

            * De overeenkomst mbt de concrete werken gesloten te zijn uiterlijk op 11.02.2016 (bv. Overeenkomsten met vaste dagtekening oa. registratie op een registratiekantoor naar keuze of de opname van de hoofdinhoud van de overeenkomst in een authentieke (notariële) akte.

* Voor de werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, de aanvraag met betrekking tot de concrete werken ingediend te zijn uiterlijk op 11.02.2016. De indieningsdatum moet worden aangetoond aan de hand van:  een door de gemeente uitgereikt ontvangstbewijs OF het bewijs van aangetekende verzending OF het bewijs van digitale indiening via een overheidsplatform. De aannemer/dienstverrichter moet een kopie bewaren van die aanvraag, het bewijs van de indieningsdatum en de stedenbouwkundige vergunning;  

* Voor de werken onderworpen aan een stedenbouwkundige meldingsplicht, moet het meldingsformulier met betrekking tot de concrete werken ingediend zijn uiterlijk 11.02.2016. De indieningsdatum moet worden aangetoond aan de hand van: een door de gemeente uitgereikt ontvangstbewijs OF het bewijs van aangetekende verzending OF het bewijs van digitale indiening via een overheidsplatform. De aannemer/dienstverrichter moet een kopie bewaren van het meldingsformulier en van het bewijs van de indieningsdatum.

2D.       De factuur m.b.t. deze werken uiterlijk 31.12.2017 te worden uitgereikt.

 

De partijen moeten aan de administratie kunnen aantonen dat bovenstaande
4 voorwaarden voldaan zijn! Bij gebrek aan 1 voorwaarde is de nieuwe tariefregeling van toepassing.

 

 

Gelieve ons te contacteren in het geval van onderhoudscontracten.