Renoveren wordt onvermijdelijk duurder

Renoveren wordt onvermijdelijk duurder

Beetje bij beetje schroeft de overheid de steun terug aan wie zijn woning wil renoveren. Daardoor zien verbouwers allerhande tegemoetkomingen aan hun neus voorbijgaan. 
Wat kan nog wel en welke steunmaatregelen zullen verdwijnen?
Voor veel gezinnen is het de enige manier om betaalbaar te wonen: een ietwat ouder huis kopen om het stap voor stap en volgens de budgettaire mogelijkheden op te knappen. Tot nu konden de gezinnen rekenen op diverse premies of andere vormen van overheidssteun om de kostprijs van die renovatiewerken te drukken. Maar aan dat liedje komt een einde door de besparingen die op de verschillende beleidsniveaus worden aangekondigd. Wat kan voorlopig nog wel?
En welke tegemoetkomingen dreigt u vroeg of laat toch te verliezen?
1. Afschaffing van het verlaagde btw-tarief

Wellicht de bitterste pil om te slikken is de afschaffing van het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor renovatiewerken aan woningen die vijf tot tien jaar in gebruik zijn. Voor renovaties aan die woningen betaalt u nu 6 procent btw in plaats van de gebruikelijke 21 procent.

Tot 1 januari 2016 blijft het tarief van 6 procent bestaan, ook voor woningen die slechts vijf jaar in gebruik zijn.

 
Dat verlaagde tarief geldt alleen 
als u die werken laat uitvoeren door een aannemer. Doe-het-zelvers vallen sowieso uit de boot en betalen nu ook al 21 procent btw op de aankoop van materialen. Wie een beroep doet op een aannemer betaalt slechts 6 procent op de materialen die door hem worden geleverd en op de werkuren.
Maar het federale regeerakkoord trekt de ouderdomsvereiste op naar tien jaar. Daardoor worden renovaties van woningen tussen vijf en tien jaar oud 15 procentpunten duurder.
Vanaf wanneer gaat deze regel in?
De nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2016.

U hoeft dus niet meteen te panikeren. Tot 1 januari 2016 blijft het tarief van 6 procent bestaan, ook voor woningen die slechts vijf jaar in gebruik zijn. U kunt zich reppen om de geplande renovatie misschien iets sneller dan gepland uit te voeren.

Voor woningen ouder dan tien jaar blijft het verlaagde tarief van 6 procent overeind, ook na 1 januari 2016. Wenst u de kosten na die datum te beperken, dan kunt u de renovatiewerken uitstellen en pas laten uitvoeren als de woning tien jaar in gebruik is.

Renovatiepremie 
In plaats van een eenmalige renovatiepremie krijgt u gedurende drie jaar een korting op uw belastingfactuur van maximaal 3.333 euro (10.000 : 3).
Voorwaarden om te genieten van 6 procent 
Om het verlaagde tarief van 6 procent te genieten, moeten voorwaarden vervuld zijn.
  • Zo mag u de woning niet afbreken en heropbouwen (tenzij in bepaalde regio’s). 
  • De gerenoveerde woning moet voor meer dan de helft van de oppervlakte bestaan uit het oude gedeelte. 
  • De oude dragende muren moeten voor de meerderheid behouden blijven.
  • Het volstaat dat u de werken laat uitvoeren aan ‘een privéwoning’. 
  • Dat kan uw gezinswoning zijn, maar evengoed uw tweede verblijf of een woning die u verhuurt.
 
Kan mijn woning voor beroepsdoeleinden gebruikt worden?
U kunt ook het verlaagde btw-tarief van 6 procent genieten als u uw woning deels voor beroepsdoeleinden gebruikt. Overheerst het privégedeelte en voert u de werken uit aan het hele pand, dan betaalt u 6 procent btw. Gebruikt u meer dan de helft voor uw beroep of kan men de kosten toewijzen aan één van de gedeelten, dan betaalt u 6 procent op de werken in het privégedeelte en 21 procent op het beroepsgedeelte.
 

2. Strengere isolatie-eisen

Er zijn nog maatregelen die de renovatiekosten de hoogte kunnen injagen. Voor renovaties waarvoor u vanaf 1 januari 2015 een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of melding indient, legt de Vlaamse overheid nieuwe eisen op voor de thermische isolatie, de energieprestatie en aan het binnenklimaat, zoals voldoende ventilatie.

Via de Vlaamse overheid kunt u nog steeds voor dakisolatie een premie krijgen van 1.250 euro mits u aan een aantal strikte voorwaarden voldoet.
Vanaf 1 januari wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘
  • een ingrijpende energetische renovatie’ 
  • en een ‘gewone renovatie’.
Een ‘ingrijpende energetische renovatie’ is 
er een waarbij de technische installaties zoals de verwarming, de verlichting of het sanitair volledig worden vervangen en minstens 75 procent van de buitenmuren, de vloer of het dak wordt (na-)geïsoleerd.
Zo’n ingrijpende renovatie moet aan nieuwe eisen voldoen. Het E-peil mag 90 niet overstijgen.
Het E-peil is de maat voor de energieprestatie van een woning.
Hoe lager, hoe energiezuiniger de woning. Voorts moeten er minimale ventilatievoorzieningen zijn in elke ruimte. Tot slot worden maximale warmtedoorgangscoëfficiënten opgelegd (U-waarden) voor nieuwe, vernieuwde of nageïsoleerde constructiedelen.

Het pakket richt zich tot voortrekkers in energiezuinig renoveren, verbouwers die willen dat hun inspanningen worden gevaloriseerd in een goed E-peil.’

De Vlaamse overheid legt nieuwe eisen op voor de thermische isolatie, de energieprestatie en aan het binnenklimaat, zoals voldoende ventilatie.

Bij een gewone renovatie gelden 
tot nu enkel isolatie-eisen als u het dak, de vloer, een buitenmuur of de ramen vernieuwt. Er gelden ook al bepaalde ventilatievoorwaarden. Die worden aangevuld met minimale isolatie-eisen als u het dak, de muren of vloeren bijkomend isoleert. 
Plaatst u vanaf 1 januari een nieuwe technische installatie, zoals een verwarmingsketel, een elektrische boiler, een doorstromer of een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer, dan moeten ook die aan bepaalde eisen voldoen.

3. Minder steun voor dakisolatie en hoogrendementsglas

Net nu bestaande woningen aan strengere isolatie-eisen worden onderworpen, zal de Vlaamse regering de tussenkomsten voor dakisolatie en dubbele beglazing ‘hervormen’. Het premiesysteem voor dakisolatie en dubbele beglazing zal meer gericht zijn op kwetsbare gezinnen. Hoe dat concreet wordt ingevuld, is nog niet duidelijk.

Volgens de woordvoerder van Turtelboom is dat ‘work in progress’ en zullen de plannen worden gecommuniceerd ‘in de loop van volgend jaar’.

Wenst u een premie voor dakisolatie te krijgen, dan moet u voor minstens 2.500 euro facturen voor dakwerken kunnen voorleggen.
 
Maar opgelet, Turtelboom heeft het alleen over de zogenaamde REG-premies. Dat zijn de premies die worden toegekend ter bevordering van het rationele energieverbruik en waarvoor u een aanvraag moet indienen bij uw distributienetbeheerder. In Vlaanderen dus bij Eandis of Infrax.
Op die manier kunt u vandaag nog premies krijgen voor dakisolatie, buitenmuurisolatie, vloer- en kelderisolatie, warmtepompen, zonneboilers enzovoort.
Premies voor isolatie gevel ?.
Voorlopig wordt ook niet geraakt aan de ‘verbeteringspremies’ van de Vlaamse overheid die u voor tal van aanpassingswerken kunt krijgen, ook voor dakisolatie. Zo kunt u nog steeds rekenen op een premie als u de gevel isoleert, het buitenschrijnwerk vernieuwt, het optrekkend vocht in binnen- of buitenmuren weert of omschakelt naar centrale verwarming.
 Via de Vlaamse overheid kunt u dus nog steeds voor dakisolatie een premie krijgen van 1.250 euro mits u aan een aantal strikte voorwaarden voldoet.
Zo moeten de facturen die u voorlegt minstens het dubbele zijn van de premie.
Wenst u een premie voor dakisolatie te krijgen, dan moet u voor minstens 2.500 euro facturen voor dakwerken kunnen voorleggen.

Of u deze en andere verbeteringspremies kunt krijgen, hangt af van uw inkomenssituatie.

Alle details daarover vindt u op www.wonenvlaanderen.be/premies