Rsz vermindering werknemers mogelijk tot eind dit jaar

Draait uw onderneming goed en overweegt u een werknemer in dienst te nemen?
Doe dat dan zeker nog voor 1 januari 2021.

Een startende werkgever geniet immers een RSZ – korting voor de eerste tot en met de zesde werknemer.
Dit noemt men de ‘doelgroepvermindering eerste aanwervingen’. Voor de eerste werknemer krijgt u een grotere vermindering dan voor de tweede, die dan weer een grotere korting heeft dan de derde tot en met de zesde werknemer.

Als u een eerste werknemer aanwerft, krijgt u een vrijstelling voor de RSZ – basisbijdragen. U betaalt dan enkel een beperkte bijkomende bijdrage. Bovendien is deze vrijstelling onbeperkt in de tijd en kan u deze overdragen op een andere werknemer indien de oorspronkelijke eerste werknemer de onderneming verlaat.

Het KB van 31 januari 2017 stelt uitdrukkelijk dat de vrijstelling wordt toegepast “voor zover de tewerkstelling een aanvang neemt op een datum gelegen tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020.”
Als de overheid dit KB niet aanpast, is er vanaf 2021 geen doelgroepvermindering eerste werknemer meer.
In afwachting van een nieuwe volwaardige regering is er geen enkel initiatief daaromtrent bekend.

Het is daarom raadzaam om een geplande aanwerving van een eerste werknemer nog zeker voor het einde van het jaar te doen.