Schenken van roerende goederen hoe tewerk gaan?

1. Kunt u ge­woon geld over­schrij­ven als schen­king?

 

De een­vou­dig­ste ver­sie van schen­ken is ‘ge­woon geven’.
Een zo­ge­he­ten hand­gift houdt niet meer in dan dat

  • geld,
  • een kunst­werk of
  • meu­bel
  • van hand tot hand wor­den door­ge­ge­ven.

Let wel: al­leen goe­de­ren die ‘ma­te­ri­eel over­draag­baar zijn’, mogen bij hand­gift wor­den door­ge­ge­ven –

 

lees meer