Schenken via handgift of bankgift Hoe doe je dat best?

SCHENKEN VIA HAND OF BANKGIFT HOE DOE JE DAT BEST?

 

Geld, aandelen of juwelen schenken kan belastingvrij met een hand- of een bankgift. Maar omdat deze schenking nergens geregistreerd wordt, heeft u er ook geen bewijs van. Nochtans is dat vaak wel nuttig. Hoe zorgt u voor een sluitend bewijs?

Uw kinderen een som geld geven als ze een huis willen kopen, uw kunstcollectie overdragen aan uw favoriete nicht. Dit soort transacties, waarbij u een bepaald goed schenkt aan een begiftigde, vereisen in de regel een notariële akte. Een Belgische notaris moet die akte vervolgens binnen 15 dagen registreren, met schenkingsrechten tot gevolg. Voor onroerende goederen zoals vastgoed gelden progressieve tarieven, voor roerende goederen, zoals geld en juwelen, bestaan er sinds enkele jaren vlakke tarieven: 3 procent en 7 procent in Vlaanderen en Brussel en 3 procent, 5 procent of 7 procent in Wallonië (onder bepaalde voorwaarden).

Voor wie niet graag belastingen betaalt, bestaat er een manier om schenkingsrechten op roerende goederen helemaal te vermijden: de hand- en de bankgift.

Via een handgift wordt een goed van hand tot hand overgedragen. Dat kan bijvoorbeeld voor geld, juwelen, kunst en papieren effecten.
Een bankgift is een loutere overschrijving van geld of gedematerialiseerde naamloze effecten van een rekening op naam van de schenker naar een rekening op naam van de begiftigde.

Waarom is een schriftelijk bewijs nuttig?

lees meer