Spaargeld en belegging gewaarborgd bij faillissement bank

Door de recente Cyprus-crisis stond de bescherming van bankdeposito’s weer in de aandacht. Hoe zit dat eigenlijk met het deposito van uw vennootschap?

 

Waarborg tot € 100.000 voor particulieren. Daar komt de zgn. depositogarantie voor particulieren op neer. Als het tot een eventueel faillissement van een Belgische bank zou komen, dan zijn de deposito’s die u daar privé aanhoudt tot een bedrag van € 100.000 gewaarborgd. Die garantie geldt voor het tegoed op zichtrekeningen, termijnrekeningen, spaarrekeningen evenals voor kasbons. Bovendien geldt die € 100.000-garantie per klant en per bank.

lees meer in pdf