vanaf 2010 kan je BVBA oprichten met 1 euro kapitaal

 

 

Ook werknemers die een activiteit als zelfstandige in bijberoep willen uitoefenen, zouden sneller opteren voor de oprichting van een vennootschap.

Volgens de federale regering zullen startende ondernemers hierdoor gemakkelijker gebruik kunnen maken van het grote voordeel van een bvba: de afscherming van privé- en familiebezit tegen ondernemingsrisico’s. Dat financieel risico is groot wanneer een ondernemer zijn activiteit uitoefent onder de vorm van een eenmanszaak.

Bovendien was het voor starters tot nog toe financieel moeilijk om een vennootschap op te richten. Voor een gewone bvba gaat het om 6.200 euro startkapitaal, voor een eenpersoons-bvba om 12.400 euro.
 
De oprichting van de Bvba Starter is aan bepaalde voorwaarden onderworpen:

– Het minimumkapitaal is 1 euro;
– Na maximaal 5 jaar moet het kapitaal worden verhoogd;
– Er moet een financieel plan worden opgesteld onder toezicht van een expert uit de cijferberoepen (accountant , bedrijfsrevisor, enz.) om vroegtijdige faillissementen door een gebrek aan ervaring te voorkomen.

De nieuwe regeling moet het teruglopende aantal starters weer op gang helpen trekken. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er volgens Graydon slechts 16.185 oprichtingen van bedrijven of 20 procent minder dan vorig jaar.

Slechts € 1 startkapitaal. Om de drempel voor het oprichten van een nieuwe vennootschap te verlagen, werd de minimale kapitaalvereiste voor deze zgn. starters-BVBA teruggebracht tot één symbolische euro.

Ter vergelijking: vooraleer een notaris een gewone BVBA kan oprichten, moet er minstens € 6.200 (€ 12.400 als u alleen bent) op de rekening van die ‘BVBA in oprichting’ staan. Dat is immers het minimaal te volstorten deel van het beloofde (zgn. geplaatste) kapitaal (minimaal € 18.550).

Is de hoofdelijke aansprakelijkheid een probleem? Niet echt.

Voor de oprichters van zo’n S-BVBA gelden de eerste drie jaar dezelfde regels rond de zgn. oprichtersaansprakelijkheid als voor de gewone BVBA. Als het financiële plan correct opgesteld is, is dat niet meteen iets om wakker van te liggen. Verder is uw aansprakelijkheid als vennoot de eerste vijf jaar beperkt tot € 18.550, het kapitaal dat u bij een gewone BVBA ook minimaal moet inbrengen en dus in het slechtste geval kunt verliezen.

U loopt met zo’n S-BVBA m.a.w. niet meteen meer risico dan wanneer u met een gewone BVBA zou starten.

Let op! Ten laatste vijf jaar na de oprichting moet de S-BVBA wel omgezet worden naar een gewone BVBA, met minimaal € 18.550 geplaatst kapitaal dus.

Tip. Dat kapitaal moet u dan niet noodzakelijk ‘vers’ inbrengen. U kunt in principe ook de ondertussen gereserveerde winsten incorporeren.