Stel dat u werknemers heeft die vaak de baan op moeten. Hoe vergoeden wij best de maaltijd?

Stel dat u werknemers heeft die vaak de baan op moeten.  Hoe vergoeden wij best de maaltijd?

Wat geeft u hen dan het best als vergoeding voor hun maaltijdkosten? Een maaltijdcheque of een forfaitaire dagvergoeding? Of mag ik beiden combineren? 

Iedereen kent wel de maaltijdcheque.
Hiermee vergoed u de werknemers voor hun maaltijdkosten.
Voor de werknemers heeft dit als voordeel dat ze op het bedrag niet worden belast als de uitreiking van maaltijdcheques voldoet aan bepaalde voorwaarden.
Voor u heeft het als voordeel dat u geen RSZ hoeft te betalen op de maaltijdcheque. Aan de andere kant is de maaltijdcheque wel geen aftrekbare kost, op 1 euro per maaltijdcheque die sinds 1 februari 2009 wel aftrekbaar is.

De dagvergoeding
is een steeds meer gebruikte alternatieve methode en is een forfaitair bedrag die de aankoop van een snack, een broodje, een cola, … moet vergoeden.
Het is een methode die de fiscus toegepast voor zijn ambtenaren en die men ook toelaat in de privé-sector. Ook hier telt dat de dagvergoeding onder bepaalde voorwaarden niet onderworpen is aan de RSZ en voor de werknemer niet belastbaar is.

Bonnetjes bijhouden?
Men moet wel kunnen aantonen dat men daadwerkelijk op de baan is en bovendien moet het gaan om verplaatsingen van minstens 5 uur waarbij men niet terugkomt voor te eten. Het grote voordeel is hier echter dat de kost volledig fiscaal aftrekbaar is.

Fiscaal gunstig?
De dagvergoeding lijkt ons dus een fiscaal gunstige methode.
Het bedrag dat u kan toekennen hangt af van de plaats die de werknemer inneemt in de hiërarchie, wat overeenkomt met het systeem van de ambtenaren, maar meestal wordt het bedrag van de laagste graad toegepast die 12,05 euro per dag bedraagt. Toch kan u ook kijken naar wat er gebruikelijk is binnen uw sector en terugvallen op de afspraken gemaakt binnen een paritair comité.

Kan u nu beide systemen combineren?
Neen, dat is helaas niet mogelijk.
Als u zowel een maaltijdcheque als een forfaitaire dagvergoeding zou geven, dan zal de fiscus één van beiden beschouwen als verdoken loon met alle gevolgen van dien. U kan ook niet aan de ene werknemer maaltijdcheques geven en aan de andere een forfaitaire dagvergoeding. Personeelsleden van dezelfde categorie krijgen ofwel allemaal maaltijdcheques ofwel krijgt niemand maaltijdcheques.