Tankkaart wat zal dit kosten in 2017 ?

Vanaf volgend jaar (2017) wil de regering de tankkaart van een firmawagen belasten bij de werkgever. Kunt u die tankkaart dan schrappen en/of vervangen?

17% wordt 40%!

Tot nog toe zat de tankkaart inbegrepen in het voordeel alle aard van de firmawagen en werd ze niet apart belast. Dat zal zo blijven wat de werknemer betreft – het voordeel van alle aard (VAA) verhoogt dus niet – maar dat zal vanaf 2017 veranderen wat de kant van de werkgever betreft, aldus de plannen van Michel I.
De zgn. verworpen uitgave op het VAA zou nl. verhogen van 17% tot 40%, wanneer de werkgever ook de tankkosten van de werknemer betaalt.

Wat zal u dat kosten?
De effectieve kostprijs van de verhoging van de verworpen uitgave hangt in de eerste plaats af van de omvang van het VAA: hoe hoger dat VAA, hoe hoger uw kostprijs. Om u een idee te geven: voor een wagen met een VAA ten belope van het minimum van € 1.260 per jaar zal u dat ongeveer € 9 extra per maand aan vennootschapsbelasting op het verworpen bedrag kosten; bij een VAA van bv. € 2.170 per jaar (voor bv. een Audi A6) zal dat al oplopen tot € 14 per maand.

Stoppen met tankkaarten?
U kunt het gebruik van de tankkaart niet zomaar eenzijdig stopzetten. Dat kan zeker niet als dit ‘voordeel’ opgenomen is in het contract of de car policy, maar dat is zelfs ook het geval wanneer de tankkaart er niet formeel in staat, maar ze wel al jaren toegekend wordt en dus een zgn. verworven recht vormt.
Let op! Volgens de rechtspraak kan een collectief verworven recht (dat niet op papier staat) weliswaar soms eenzijdig stopgezet worden met een opzegtermijn, maar als er sprake is van ‘incorporatie’ in de arbeidsovereenkomst is dit betwistbaar . Bovendien zal het ook erg gevoelig liggen. ..

Tankkaarten vervangen?
Met de werknemer overeenkomen om zijn tankkaart stop te zetten en ze te vervangen door een ander ‘voordeel’, is natuurlijk wel altijd mogelijk. Het heeft echter geen zin om over te schakelen op het terugbetalen van tankbonnetjes of het betalen van een forfaitaire tankvergoeding, want ook die gevallen zouden onder het toepassingsgebied van de nieuwe maatregel vallen. U zal dus wel heel creatief moeten zij om een (even) interessant voordeel te vinden…

Ook als de tankkaart niet in het contract staat, maar wel al lang toegekend wordt, kunt u ze niet zomaar eenzijdig en direct stopzetten. U kunt wel proberen om in overleg met de werknemer het loonpakket aan te passen.