Tax shift meerwaarde aandelen hoe zit dat?

De tax shift wil de belastingdruk op arbeidsinkomsten verlagen en meer inkomsten uit privé vermogens gaan belasten. De speculatietaks is daar een onderdeel van. Zo zouden beleggers belast worden op de meerwaarde die ze realiseren bij een snelle aan- en verkoop van bepaalde beleggingsinstrumenten. Hierna een woordje uitleg.

In de huidige fiscale wetgeving zijn particulieren niet belastbaar op de meerwaarden die ze realiseren bij de verkoop van beleggingsproducten.
De meerwaarden moeten echter gerealiseerd zijn binnen een normaal beheer van het privé vermogen. Particulieren die niet handelen binnen het kader van een normaal beheer van het privé vermogen, en dus risicovolle speculatieve beleggingen doen (al dan niet met geleend kapitaal), zijn op de gerealiseerde meerwaarden belastbaar. De meerwaarde is dan een belastbaar divers inkomen en wordt belast aan 33%.
De belasting wordt niet ingehouden via een voorheffing. Het is aan de belastingplichtige om dit inkomen spontaan aan te geven in zijn belastingaangifte. In de praktijk worden dergelijke inkomsten vaak niet spontaan aangegeven. De vage notie “normaal beheer van het privé vermogen” en de relatieve discretie waarmee particulieren kunnen beleggen zonder dat de fiscus automatisch en rechtstreeks toegang heeft tot de gegevens, zijn daar de oorzaken van.

De federale regering Michel I heeft in het kader van de tax shift beslist om ‘snel’ gerealiseerde meerwaarden op beursgenoteerde financiële producten steeds te belasten aan 33%. De geviseerde financiële producten zijn onder meer aandelen, warranten en afgeleide producten zoals turbo’s en sprinters. Een particulier die een financieel product binnen de zes maanden verkoopt met een meerwaarde, zal op de meerwaarde worden belast aan 33%, zelfs indien de belegging kadert binnen een normaal beheer van het privé vermogen. Dit is de zgn speculatietaks. De tussenkomende financiële instellingen (voornamelijk de banken) zullen een belangrijke rol spelen bij het innen van de belasting. De belasting zou dus bij de verkoop onmiddellijk worden ingehouden en worden doorgestort aan de fiscus.

Aandelenopties die in de vorm van een bezoldiging worden toegekend aan werknemers of bedrijfsleiders, zullen niet vallen onder de speculatietaks. Die worden immers al op een andere wijze belast.

 

Het is nu afwachten op het wetsontwerp die in het najaar 2015 zal gepubliceerd worden en die een concrete invulling zal geven aan de speculatietaks.