Taxshift: minder bedrijfsvoorheffing in 2016

Onlangs werden de schalen van de bedrijfsvoorheffing aangepast voor 2016 (de zgn. bijlage III, Staatsblad van 21.12.2015) . Dankzij deze nieuwe schalen zullen uw werknemers sinds 1 januari 2016 een stuk minder bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn in vergelijking met vorig jaar. Dit heeft te maken met de jaarlijkse doorrekening van de indexatie van de belastingschalen, maar vooral met een eerste doorrekening van de zgn. taxshift. Wat dit concreet kan opleveren in de portefeuille van uw werknemer (we nemen het voorbeeld van een alleenstaande zonder personen ten laste) vindt u terug in de tabel hieronder .

Vergelijking bedrijfsvoorheffing (bv) 2016 t.o.v. 2015

Bruto

Belastbaar

Bv 2016

Bv 2015

Meer netto

1.500

1.303,95

114,09

149,68

35,59

2.000

1.738,60

281,90

325,83

43,93

2.500

2.173,25

483,45

529

45,55

3.000

2.607,90

693,08

738,63

45,55

Ingevolge het doorrekenen in de bedrijfsvoorheffing (van de eerste fase) van de zgn. taxshift zal het nettoloon in januari een stuk meer stijgen dan de vorige jaren.