Trouwen en het gevolg voor uw aandelen en inkomsten…

U stapt binnenkort in het huwelijksbootje. Welke regels gelden er dan vanaf uw trouwdag voor de eigendom van de aandelen van uw vennootschap en van uw inkomsten uit die vennootschap? Wat zijn de fiscale gevolgen daarvan?

Eigendom van aandelen en inkomsten

Huwelijksvermogensrecht. De eigendom van de aandelen tijdens het huwelijk wordt geregeld door het huwelijkvermogensrecht. Bent u getrouwd zonder huwelijkscontract, dan is het zgn. wettelijk stelsel van toepassing.

Wettelijk stelsel. In het wettelijk stelsel hebben u en uw vrouw/man elk een eigen vermogen en daarnaast is er een gemeenschappelijk vermogen.

Aandelen. Volgens de regels van het wettelijk stelsel komen de aandelen die al vóór het huwelijk uw eigendom waren in uw eigen vermogen terecht als u trouwt. Ze blijven dus volledig van u. Wilt u echter dat uw vrouw/man ook aandelen krijgt, dan moet u dus bij de notaris een huwelijkscontract sluiten of eventueel de aandelen vóór uw huwelijk aan uw toekomstige partner verkopen.

Opgelet!

·       Eens getrouwd, kunt u niets meer aan uw vrouw/man verkopen (art. 1595 BW) . U moet dan voor een aandelenoverdracht alsnog een huwelijkscontract opmaken of uw contract wijzigen.

·       Wanneer u tijdens uw huwelijk het kapitaal van uw vennootschap verhoogt en u wilt dat de aandelen die in ruil daarvoor uitgegeven worden, volledig uw eigendom blijven, dan moet u voor de kapitaalverhoging middelen gebruiken uit uw eigen vermogen! Bespreek dit tijdig met de notaris die de akte van kapitaalverhoging opmaakt.

Inkomsten. Op basis van het wettelijk stelsel zijn inkomsten, ook die van uw eigen goederen, gemeenschappelijk. Dit geldt dus voor uw loon, het dividend, de interesten en de huur die u uit uw vennootschap haalt. Wilt u dat deze inkomsten volledig van u alleen blijven, dan moet u dat in een huwelijkscontract laten opnemen.

Fiscale gevolgen

Loon. Loon wordt belast bij degene aan wie het toegekend wordt. De regels van het huwelijksvermogensrecht zijn daarvoor dus niet van belang. Benoemt u uw vrouw/man tot zaakvoerder, dan kan zij/hij ook een loon krijgen en wanneer u uw loon in verhouding vermindert, kunt u zo eventueel belastingen besparen. Wordt uw vrouw/man geen zaakvoerder, dan kunt u ook nog belastingen besparen als zij/hij geen of lage beroepsinkomsten heeft. Een deel van uw loon wordt dan immers fiscaal naar haar/hem overgeheveld (‘huwelijksquotiënt’) en zo minder zwaar belast.

Andere inkomsten. Voor huur, dividenden en interesten is het huwelijksvermogensrecht wél fiscaal van belang. Uw vrouw/man zal immers belast worden op de eigen inkomsten plus 50% van de gemeenschappelijke inkomsten (art. 127, 3° en 4° WIB 92) .

Advies : De ‘overdreven’ huur voor uw vrouw/man moet niet geherkwalificeerd worden in loon als zij/hij geen zaakvoerder is.

Tip. Voor de dividenden of interesten uit uw vennootschap maakt het normaal gezien niet uit dat ze voor de helft bij uw vrouw/man belast worden, aangezien uw vennootschap evenveel roerende voorheffing (rv) moet inhouden, ongeacht voor wie van u beiden het inkomen belastbaar is.

Let op! Aandelen die recht geven op een verlaagde rv (art. 269, §2 WIB 92) mag u echter niet overdragen, anders bent u die verlaagde rv kwijt.

Volgens het wettelijk stelsel blijven uw aandelen van vóór uw huwelijk van u. Inkomsten uit uw vennootschap worden wel gemeenschappelijk. Fiscaal kunt u eventueel uw loon en huurinkomsten optimaliseren, dividenden bv. niet, maar dat maakt ook geen verschil. Bekijk vóór u trouwt of een huwelijkscontract nuttig is.