Ubo register : je laatste kans

Een laatste kans voor uw UBO-registratie…


UBO-register.
Werkt u via een vennootschap, dan moeten in deze databank een aantal specifieke gegevens vermeld worden over de ‘uiteindelijke begunstigden’ (‘ultimate beneficial owners’) van uw vennootschap(pen). Een ‘uiteindelijke begunstigde’ bent u zo u als privépersoon rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 25% van de aandelen in die vennootschap bezit, maar ook zo u er op een andere manier zeggenschap over heeft, bv. als zaakvoerder of bestuurder.

Gedoogbeleid tot 31 december 2019! De deadline voor de UBO-registratie was eigenlijk al op 30 september 2019, maar tot 31 december 2019 keek de fiscus nog het een en ander door de vingers. Als ook uw UBO-registratie momenteel nog niet (volledig) in orde is, dan bent u momenteel eigenlijk in overtreding… Aangezien u er echter verder niets meer van gehoord heeft, heeft u dat zo maar gelaten.

Fiscus verstuurt nu herinneringsbrieven.
Inderdaad, wie niet in orde is, krijgt een brief toegestuurd. Vennootschappen (en VZW’s) die zich nog niet geregistreerd hebben of waar er foutjes of onvolledigheden vastgesteld zijn in die registratie, krijgen een schrijven met de vraag zich in orde te stellen.

Tip.  Er worden voorlopig nog geen boetes (€ 250 tot € 50.000) geïnd, maar mocht u nu nog niet in orde zijn, dan is het nu uw laatste kans…

Vennootschappen van wie het UBO-register nog niet (volledig) in orde is, worden via een schrijven van de fiscus aangemaand om dat alsnog zo snel mogelijk te doen.