Uitverkoop – kan voortaan eenvoudiger

 

Het nieuwe wetboek Economisch Recht (WER) bevat nieuwe regels voor uitverkoop. Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd t.o.v. de vroegere Wet op de markt en handelspraktijken.

Vanaf 31/05/2014 dient u bij uitverkoop geen melding meer te doen aan de economische inspectie om uw geplande uitverkoop aan te kondigen.

Er kan zelfs een uitverkoop georganiseerd worden tijdens de sperperiode (voor zover u tot de modesector behoort die onder de sperperiode valt). U mag zelfs tijdens de sperperiode in uw uitbating en/of met advertenties bekendmaken dat er kortingen toegestaan worden wegens uitverkoop.

In welke gevallen mag het?

De gevallen waarin een uitverkoop mag worden gepland blijven echter ongewijzigd, zijnde:

1.                        Een rechterlijke beslissing die de uitverkoop beveelt (bv. faling);

2.                        Overlijden van de verkoper;

3.                        Overname van een handelszaak en waarbij de overgenomen voorraden verkocht worden;

4.                        Stopzetten van de handelsactiviteiten: volledige stopzetting en tijdens de voorbije drie jaar werd om dezelfde reden geen uitverkoop georganiseerd;

5.                        Einde huurcontract of bij verhuis indien de overbrenging van de producten te duur zou zijn, of het betreft breekbare of moeilijk te verplaatsen goederen. Bovendien mag u het voorgaande jaar geen gelijkaardige producten uitverkocht hebben om dezelfde redenen en moet de inrichting tenminste één jaar uitgebaat worden door dezelfde verkoper;

6.                        Ramp die schade aan een groot deel van de voorraad heeft toegebracht;

7.                        Overmacht waardoor de uitbating sterk is verstoord (wegeniswerken etc.);

8.                        Verbouwingen – gedurende minstens 20 werkdagen en het pand moet gesloten zijn voor het publiek;

9.                        Stopzetten van elke activiteit omwille van pensionering. Er mag geen uitverkoop gehouden zijn in de loop van het voorgaande jaar omwille van redenen opgesomd onder nummer 4 en 5.

 

Bijvoorbeeld ‘wegens verbouwingen’. 
Plant u bv. begin volgend jaar serieuze verbouwingen, dan heeft u mogelijk een goede reden om dit najaar een uitverkoop te organiseren. ‘Mogelijk’, want de voorwaarde dat uw zaak minstens 20 dagen dicht moet om een uitverkoop wegens verbouwingen te mogen organiseren, geldt nog steeds.

Wanneer start uw uitverkoop? 
Dat moet u nog steeds vermelden in iedere advertentie, folder, … waarin u die uitverkoop aankondigt.

Let op! 
Krijgt de economische inspectie zo’n advertentie onder ogen, dan weet ze dus tot wanneer men in uw zaak kan vaststellen wat uw normale verkoopprijzen zijn. Om dan achteraf te controleren of u effectief uw prijzen vermindert én of u uw kortingen wel op de juiste referentieprijs berekent…

 

Maximaal vijf maanden. Zo’n uitverkoop mag in principe maximaal vijf maanden duren. Alleen met het oog op uw pensionering mag u gedurende een volledig jaar een uitverkoop aanhouden.