Uw kuisvrouw en tuinman betalen via uw vennootschap?

Sinds kort bestaat er een fiscaal vriendelijk verloningssysteem waardoor werknemers gebruik kunnen maken van bepaalde huishoudelijke diensten die betaald worden door u als werkgever. Hoe werkt dat en is dat ook voor u mogelijk?

Verloning via diensten

Welke diensten?
Een specifiek privébedrijf heeft een informele ruling bekomen van de RSZ en de fiscus waardoor werkgevers op een fiscaal vriendelijke manier bepaalde huishoudelijke diensten kunnen aanbieden aan hun werknemers. Het gaat daarbij vnl. over schoonmaak- en huispersoneel, chauffeurs, glazenwassers, een tuinman of loodgieter, iemand die bij u komt behangen of schilderen, enz.

Hoe werkt het?
U sluit met het bedrijf een overeenkomst waarin u zich verbindt om tijdens de volgende twee jaar minimaal € 6.000 aan diensten af te nemen. Daarna kent u aan uw werknemers een budget toe waarbinnen zij dan de door hen gewenste diensten kunnen afnemen bij die aanbieder. Maandelijks krijgt u een factuur met een overzicht van wie welke diensten afnam.

Budget.
U kiest zelf hoeveel u aan wie toekent. Dat kan maximaal voor 25% van het loon. U mag het niet in de plaats stellen van het huidige loon.

Ook voor u?
Ja, u kunt uzelf ook verlonen op deze manier. Heeft u werknemers in dienst, dan kunt u desgevallend zelfs dit fiscaal vriendelijke verloningssysteem alleen voor uzelf voorbehouden. Ook wie geen werknemers in dienst heeft, kan dit systeem toepassen.

Hoeveel kost het?
De aanbieder heeft afspraken met verschillende dienstverleners. De prijzen variëren van € 30 tot € 70, afhankelijk van de opdracht. U kunt ook zelf een uitvoerder zoeken en een prijs afspreken. Bovenop het uurloon, wordt er ook nog een coördinatiekost (€ 22,71 per half uur) op het toegekende budget aangerekend per aangevraagde dienst.

Wat zeggen de RSZ en de fiscus?

Voordeel alle aard. Uw vennootschap stelt, zij het dan onrechtstreeks, huishoudelijke diensten ter beschikking van uzelf of uw werknemers. Voor u of uw werknemer is dat dus een voordeel alle aard dat privé belast moet worden en waarop ook sociale zekerheid verschuldigd is.

Forfaitair bedrag. De RSZ wordt forfaitair op € 8,54/uur berekend. Voor de belastingen bedraagt het voordeel alle aard slechts € 3,50 per uur.

Cijfervoorbeeld voor u als bedrijfsleider

Tuinman. Uw tuinman werkt 7 uur bij u tegen € 30/u en telt € 12,50 verplaatsingskosten. Inclusief 21% btw maakt dat € 269,23. Rekening houdend met 21,5% sociale bijdragen en 53,5% personenbelasting, moet u zich al € 737,60 toekennen uit uw vennootschap om dit privé te kunnen betalen.

Via aanbieder. Bovenop de € 269,23 van uw tuinman, rekent de aanbieder een half uur coördinatietijd aan. De factuur die uw vennootschap krijgt, bedraagt dus € 296,70 (incl. btw).

Voordeel alle aard. Dat bedraagt € 26,25, nl. 7,5 uur x € 3,50. Dat kost u dus € 16,67 aan privébelasting en sociale bijdragen tezamen. Indien u dat bedrag netto wilt compenseren, moet u € 45,67 extra loon opnemen. De totale kostprijs via uw vennootschap beperkt u nu tot € 342,37 (€ 296,70 + € 45,67) in plaats van € 737,60.

Duurdere dienst, toch hetzelfde voordeel! Het voordeel alle aard is enkel afhankelijk van het aantal gepresteerde uren. Indien u bv. € 60/u betaalt i.p.v. € 30/u, blijft uw belastbaar voordeel alle aard in het voorbeeld toch maar € 26,25.

Via een specifiek privébedrijf kunt u aan uw werknemers en aan uzelf als bedrijfsleider, binnen een zelf opgesteld budget, huishoudelijke diensten aanbieden die door uw vennootschap betaald worden. Uzelf en uw werknemers worden per gebruikt uur dan belast op een forfaitair voordeel alle aard van slechts € 3,50.