vapz groepsverzekering cumuleerbaar?

Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)
(art. 52bis K.B. nr. 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen of Pensioenwet van de zelfstandigen).
Kan dit aanvullend pensioen gecombineerd worden met een groepsverzekering ? ( lees  meer)