VAPZ : wat kan ik maximaal storten?

Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen: maximaal aftrekbare bijdragen

Concreet betekent dit dat het maximaal aftrekbare bedrag voor pensioenovereenkomsten waaraan geen solidariteitsstelsel is verbonden 8,17 % bedraagt van het inkomen waarop de sociale bijdrage wordt berekend, met een absoluut maximum van:

– 2.686,05 EUR voor de bijdragen van 2008;

– 2.781,06 EUR voor de bijdragen van 2009;

– 2.781, 06 EUR voor de bijdragen van 2010.

Voor pensioenovereenkomsten waaraan een solidariteitsstelsel is verbonden bedraagt dit maximaal aftrekbare bedrag 9,4 % van het inkomen waarop de sociale bijdragen worden berekend, met een absoluut maximum van:

– 3.090,44 EUR voor de bijdragen van 2008;

– 3.199,76 EUR voor de bijdragen van 2009;

– 3.199,76 EUR voor de bijdragen van 2010.