Vennootschap onder firma: iets voor jou?

De VOF (vennootschap onder firma) is naar verluidt zeer interessant. Toch gebruikt bijna niemand deze vennootschapsvorm. Hoe komt dat? Wanneer is zon VOF wel en wanneer is die niet geschikt?

Wat is een VOF?

Een vennootschap. De VOF heeft zgn. rechtspersoonlijkheid. Het is m.a.w. een eigen entiteit die een boekhouding voert en haar eigen belastingen betaalt, weliswaar tegen het tarief van de vennootschapsbelasting.

Minimumkapitaal? Dat is er niet en dat is best wel handig natuurlijk… U kunt dus m.a.w. starten met € 1 als u wilt, u hoeft helemaal geen bepaald minimum op tafel te leggen.

Onbeperkt aansprakelijk als vennoot. Dat is de keerzijde van de medaille. Om schuldeisers de zekerheid te geven dat ze betaald worden, bent u als vennoot onbeperkt mee aansprakelijk voor de schulden van uw VOF. Bij een BVBA of een NV is uw privévermogen wel afgeschermd.

Concreet. Koopt één van de vennoten namens de VOF een dure sportwagen, dan kan de garagist kiezen bij wie hij zijn geld haalt. Hij kan dat doen bij de VOF zelf of bij de vennoot die de bestelbon tekende, maar evengoed bij een andere vennoot.

Minstens twee vennoten. U kunt dus m.a.w. niet in uw eentje met een VOF starten, zoals dat bv. wel kan voor een BVBA. Dit ‘probleem’ kan in principe echter gemakkelijk ‘omzeild’ worden door bv. uw vrouw mee vennoot te laten worden.

Wat maakt de VOF (niet) interessant?

Niet voor grote risico’s. Gelet op de onbeperkte aansprakelijkheid is het niet aan te raden om zo’n VOF te gebruiken als exploitatievennootschap in een risicovolle sector zoals transport en horeca. Zo’n VOF kan uiteraard wél voor een zgn. patrimoniumvennootschap of om na uw pensioen actief te kunnen blijven zonder privé te veel bij te verdienen en zo uw pensioen te verliezen.

Veel te investeren? Of uw VOF veel of weinig moet investeren, is minder van belang. Start u met een BVBA of een NV, dan doorbreekt uw bank die beperkte aansprakelijkheid immers vaak toch door van u persoonlijk waarborgen te vragen.

Bent u sowieso persoonlijk aansprakelijk? Een aantal vrije beroepen (advocaten, artsen, …) zijn sowieso persoonlijk aansprakelijk. De activiteiten onderbrengen in een BVBA, helpt in dat verband dus niet. Een VOF is in dat geval een mogelijk alternatief.

Minder oprichtingskosten? Voor de oprichting van een VOF is er inderdaad geen notariële akte nodig. Die kosten kunt u dus uitsparen. Er zijn anderzijds echter wel weinig wettelijke regels rond het ‘leven’ van een VOF. U zal dus veel meer afspraken (de oprichtingsakte en de statuten) zelf op papier moeten zetten. Hulp van een specialist is m.a.w. wel raadzaam en die is ook niet gratis…

Inbreng in natura eenvoudiger. Brengt u als vennoot geen geld, maar bv. een gebouw in, dan is er daar bij een BVBA en een NV een revisoraal verslag voor nodig, maar niet bij de VOF. Dit is dus interessant voor een zgn. middelenvennootschap (bv. het beheer van het materiaal van een artsenassociatie) of een patrimoniumvennootschap.

Discretie verzekerd. Een VOF hoeft geen jaarrekening te publiceren, tenzij niet alle vennoten natuurlijke personen zijn. Zoals bij een eenmanszaak kan m.a.w. niet iedereen checken hoezeer het uw VOF voor de wind gaat.

Tip. Stel wel een jaarrekening op om de notionele interestaftrek te kunnen genieten, maar publiceer die niet.