Vennootschapsbelasting hervorming mislukt

 

Een belastingmaatregel die het meest in het oog springt is de verhoging van de roerende voorheffing. Nog slechts enkele jaren geleden was deze 15%, in 2017 zal deze op 30% uitkomen. Een verhoging van nog eens 3% ten opzichte van vorig jaar. Gezien de constante verhogingen van de afgelopen jaren, ligt het in de lijn der verwachtingen dat dit tarief in 2018 zal oplopen naar 33%.

 

De zware belastingdruk op Belgische bedrijven is schadelijk voor de concurrentiepositie ten opzichte van bedrijven die in EU-landen met een lagere belastingdruk zijn gevestigd. Bovendien ontmoedigen de hoge tarieven, van zowel vennootschapsbelasting als de roerende voorheffing, de Belgische ondernemer bij het opstarten van nieuwe bedrijven. Ter illustratie: in 2017 zal het dividend dat door een Belgisch bedrijf aan een Belgische aandeelhouder wordt uitgekeerd, onderworpen zijn aan zowel vennootschapsbelasting als roerende voorheffing, wat gezamenlijk oploopt tot een tarief van om en nabij de 54%.