Verbeteringswerken aan pand vennootschap: Hoe ziet fiscus dat?


Verbeteringswerken? Hiermee worden volgens de rechtsleer de investeringen bedoeld die de vruchtgebruiker (uw vennootschap dus) spontaan gedaan heeft om het pand te verbeteren en het gebruiksgenot te verhogen én waarvan de kosten minder bedragen dan de jaarlijkse opbrengst van het vruchtgebruik (lees: de huurwaarde van het pand). Het gaat bv. om schilder- en andere inrichtingswerken, het plaatsen van nieuwe ramen, de verbouwing van een zolder tot een kamer, de plaatsing van een keuken of badkamer, …

Let op! Géén verbeteringswerken zijn grove herstellingen die eigenlijk ten laste zijn van de blote eigenaar, maar toch door uw vennootschap betaald worden, bv. de vervanging van het dak of van steunmuren.

Geen vergoeding. De vruchtgebruiker (uw vennootschap) kan in principe na afloop van het vruchtgebruik geen vergoeding vragen aan de blote eigenaar (uzelf) voor verbeteringswerken, zelfs niet wanneer de waarde van het pand door die werken gestegen is (art. 599, lid 2 BW) .

Dus geen privé belastbaar voordeel! Enkele jaren geleden besloot het hof van beroep te Bergen inderdaad dat, aangezien de vruchtgebruiker geen vergoeding kan vorderen voor verbeteringswerken, er ook geen belastbaar voordeel is voor de blote eigenaar wanneer die na afloop van het vruchtgebruik deze investeringen gratis krijgt. Bovendien heeft het Hof van Cassatie dit principe onlangs uitdrukkelijk aanvaard!

Let op! U kunt in principe wél privé belast worden op een voordeel in de mate waarin de werken méér gekost hebben dan de jaarlijkse opbrengst van het vruchtgebruik (de huurwaarde van het pand dus).

Advies. Het gaat om de jaarlijkse opbrengst ná de verbeteringswerken.

Tip. Bepaal die opbrengst niet ‘uit de losse pols’, maar laat die bij voorkeur schatten door een expert.

U wordt privé niet belast op een voordeel wanneer u aan uw vennootschap geen vergoeding betaalt voor ‘verbeteringswerken’, dat zijn werken die niet méér kosten dan de jaarlijkse opbrengst van het vruchtgebruik.