Verlaagd registratierecht : voorwaarden

Bij de aankoop van een woning is registratiebelasting, het zgn. verkooprecht verschuldigd. In Vlaanderen bedraagt het standaardtarief 10%, maar bij de aankoop van een enige eigen woning wordt het tarief onder bepaalde voorwaarden verlaagd naar 6% of zelfs 5%. Een van die voorwaarden daarvoor is dat de koper zich binnen een bepaalde termijn domicilieert op het adres van de woning. Onlangs is die voorwaarde versoepeld…

Registratiebelasting

Wie een woning aankoopt moet daarop registratiebelasting betalen.

In principe bedraagt het tarief 10%, maar in sommige gevallen geldt een verlaagd verkooprecht.
Dat is het o.m. het geval zo een particulier een in het Vlaams gewest gelegen woning aankoopt om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen en voor zover het om een een enige eigen woning gaat.
Sinds 1 januari 2020 moet een particulier in zo’n geval ‘slechts’ 6% registratiebelasting betalen.
Wordt de woning ingrijpend energetisch gerenoveerd, dan is maar 5% registratiebelasting verschuldigd.
Is de enige  eigen woning een beschermd monument waarin bepaalde investeringen worden uitgevoerd, dan is zelfs maar 1% registratiebelasting verschuldigd. 

Verlaagd tarief

Eén van de voorwaarden om van deze verlaagde tarieven te kunnen genieten,

  • is dat de koper zich binnen een bepaalde termijn na het verlijden van de notariële aankoopakte 
  • zich op het adres van de woning inschrijft in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 
  • In beide gevallen moet het vestigen van de hoofdverblijfplaats in het aangekochte goed binnen een welbepaalde termijn gebeuren.
  • De verkrijger moet concreet op het adres van de aangekochte woning zijn inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister nemen binnen twee jaar na de datum van de authentieke aankoopakte.

Renovatie

Bij grondige renovatie- of verbouwingswerken kan deze termijn echter wat krap zijn om tijdig aan de domicilieverplichting te kunnen voldoen.
Om die redenen is in een Vlaams decreet van juni 2020 bepaald om de termijn waarbinnen de domicilie moet gevestigd worden, te verhogen.

Concreet wordt de termijn voor de domicilieverplichting opgetrokken van twee naar drie jaar bij de aankoop van de enige eigen woning.
Bij de aankoop van een enige eigen woning die een beschermd monument is, wordt de termijn verhoogd van twee naar vijf jaar.
De nieuwe verlengde termijnen zullen van toepassing zijn op alle koopovereenkomsten van een enige eigen woning afgesloten vanaf 1 juni 2018.
De datum van de onderhandse verkoopovereenkomst is daarbij bepalend.
Concreet betekent dat voor woningen waarvoor de deadline om zich vanaf 1 juni 2020 aldaar te domiciliëren met 1 jaar uitgesteld wordt.