Versoepeling buitenlandse dagvergoeding

Vaak worden werknemers die in opdracht van hun werkgever verplaatsingen maken naar het buitenland geconfronteerd met bijkomende kosten die verband houden met deze opdrachten en die, in principe, ten laste zouden moeten vallen van de werkgever.

 

Denken we hierbij bijvoorbeeld aan uitgaven voor het plaatselijk vervoer in het land van bestemming zoals metro, taxi, bus en tram.

 

Om hierin tegemoet te komen kan de onderneming dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen aan deze werknemers toekennen.

lees meer in pdf